Materiály k výuce

EXBIO_062

Pokyny k odevzdání závěrečných prací na katedře LRR.

Student vloží závěrečnou práci nejpozději tři týdny před obhajobou práce do STAGu.
O vložení neprodleně informujte emailem ing. Jaromíra Mikulíka PhD.
jaromir.mikulik@upol.cz
V emailu bude uvedeno:

  1. jméno a kontakt na vedoucího případně oponenta závěrečné práce
  2. vaše studijní číslo, jméno a kontakt na vás
  3. název práce
  4. do přílohy vložíte pdf. práce

Pokud je závěrečná práce utajená, student donese jeden výtisk práce tři týdny před odevzdáním ing. Jaromíru Mikulíkovi PhD. na adresu: Šlechtitelů 27 Holice, budova 52 1. podlaží.
Dle interní domluvy budou všichni studenti odevzdávat dva výtisky práce v pevné vazbě, tisk jednostranný a to nejpozději týden před obhajobou.
Před obhajobou jsou vyžadovány vytištěné odpovědi na otázky oponenta případně vedoucího práce s uvedením jména autora a názvu práce.

Vzory dokumentů

– metodické pokyny k zhotovení a formátování BKP

 

Okruhy otázek ke státním zkouškám
Materiály k výuce