Buněčný cyklus a apoptóza (LRR / BUCY) – výukové materiály

V. Kryštof

Modelové organismy pro studium buněčného cyklu. Regulace buněčného cyklu (cyklin-dependentní kinasy, ubiquitinligasy). Duplikace chromosomů (struktura chromatinu, počátky replikace, regulace a kontrola průběhu). Raná mitóza (zahájení a regulace, proteinkinasy CDK, polo a aurora, kondenzace chromatinu, koheze chromatid). Mitotické vřeténko (mikrotubulární cytoskelet, centrosomy a kinetochory). Dokončení mitózy (kontrolní bod, anafáze a telofáze). Cytokineze (aktin a myosin, buněčná a jaderná membrána). Kontrolní body (reakce buňky na poškození DNA, senzory poškození a efektory opravy). Mitogenní a růstová signalizace. Buněčný cyklus a nádorová transformace. Typy buněčné smrti. Apoptóza fyziologické a patofyziologická. Vnější a vnitřní dráha (receptory a ligandy smrti, mitochondrie, apoptosom). Mitotická katastrofa. Autofagie. Lysosomální buněčná smrt. Metody studia buněčného cyklu a apoptózy.

Přednášky (dokumenty PDF)

Z důvodu ochrany autorských práv jsou studijní materiály dostupné pouze studentům, a to výhradně z vnitřní sítě Univerzity Palackého v Olomouci. Na vyžádání lze výjimečně poslat také e-mailem.

01_The_cell_cycle.pdf
02_Model_Organisms_in_Cell-Cycle_Analysis.pdf
03_The_Cell-Cycle_Control_System.pdf
04_Chromosome_Duplication.pdf
05_Early_mitosis.pdf
06_Assembly_of_the_Mitotic_Spindle.pdf
07_Completion_of_Mitosis.pdf
08_Cytokinesis.pdf
10_Control_of_Cell_Proliferation_and_Growth.pdf
11_DNA_Damage_Response.pdf
12_Cell_Death.pdf

Doporučená literatura

The Cell Cycle: Principles of Control
David Morgan
ISBN: 0878935088
Oxford University Press, 2006
Oxford University Press