Experimentální biologie

Studijní obor „Experimentální biologie“ je samostatný biologický obor spojující progresivní, rychle se rozvíjející biologické disciplíny s chemií a možnosti jejich praktické aplikace. Poskytuje studentům široký biologický základ se zvláštním důrazem na moderní metody a přístupy v experimentálně biologických, chemických, biofyzikálních a biomedicínských oborech.

Obor je rovněž zaměřen na vývoj léčiv a farmacii.

exbio_01Uplatnění:
  • biologicky i medicínsky orientované
  • laboratoře a instituce
  • potravinářství
  • hygiena
  • zemědělství a biotechnologické firmy
  • aplikovaný či základní výzkum
  • farmacie

Magisterský studijní obor je akreditován jako

Odborný pracovník
v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

podle zákona č.96/2004 Sb. s garancí Ministerstva zdravotnictví ČR


 

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium