Pro studenty

Nová výuková video z laboratorních cvičení

Připravili jsme pro studenty několik výukových videí z laboratorních cvičení EMCH2 a CMB.

Experimentální metody chemie 2 (LRR / EMCH2):

Cvičení z molekulární biologie (LRR / CMB):

Laboratorní cvičení na YouTube

Prezenční výuka stále omezená. Připravujeme pro studenty výuková videa z laboratorních cvičení. Již brzy se můžete těšit na nové video s Ivanem Petříkem ke cvičení “Stanovení kofeinu pomocí kapalinové chromatografie-hmotnostní spektometrie” pro předmět „Experimentální metody chemie 2“. A můžete si k němu dát dobrou kávu!

Sledujte nás na Facebooku na YouTube

Odevzdávání závěrečných prací

Milí studenti,

odevzdávejte, prosím, svázané závěrečné práce v termínu!

Pokud to nestihnete, ozvetě se a nahlaste tuto situaci. Nejzazší termín odevzdání svázané práce je den obhajoby.

Kdo nedonese vytištěnou verzi, tak ho nepřipustíme k obhajobě!

Zápočet bude udělen na základě vložení do stagu a zaslání el. verze závěrečné práce na email dr. Jaromíra Mikulíka s kontakty na vedoucího práce, oponenta práce a Vás.

Děkujeme za pochopení.

Informace o pracovní povinnosti studentů experimentální biologie v souvislosti s COVID-19

Vážení studenti,

chtěli bychom vás upozornit, že po dobu trvání nouzového stavu mají studenti VŠ ve vybraných studijních programech (včetně studentů 1. a 2. ročníku navazujícího studia oboru Experimentální biologie PřF UP) vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Může se stát, že budete úřady vyzváni k jejich plnění. Základní informace k této povinnosti jsou v příloze. Vysoké školy/fakulty realizující výše uvedené studijní programy musí umožnit studentům plnění pracovní povinnosti (i kdyby se obnovilo vyučování a pracovní povinnost jim trvala).

Studenti jsou povinni uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Berte, prosím, případnou výzvu vážně a považujte ji za jedinečnou možnost zapojit se do řešení současné nelehké situace a přitom získat praktické zkušenosti. Chtěli bychom vás ujistit, že vám v případě kolize s vašimi studijními povinnostmi vyjdeme maximálně vstříc.

Dovolte mi, abychom vám poděkovali za práci a pomoc České republice v této obtížné době.

Za studijní obor EXBIO

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc.

 

Informace o pracovní povinnosti studentů experimentální biologie v souvislosti s COVID-19 – PDF

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19

 

Informace k průběhu výuky studijního programu Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin.

Vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci v naší zemi budou přednášky a semináře probíhat online, prostřednictvím nástrojů, které jsou k tomuto účelu přístupny pro vyučující i studenty Univerzity Palackého v Olomouci (MS Teams, ZOOM Meeting, MOODLE a BigBlueButton). Konkrétní technické řešení vám předem sdělí vaši vyučující.

Při realizaci výuky online je třeba dodržovat Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení, tj. zejména aby vyučující včas informovali studenty o přechodu předmětu do online výuky a zachovali platný rozvrh pro zimní semestr.

Laboratorní výuka a cvičení po tuto dobu probíhat NEBUDOU!  Výjimkou jsou studenti studijního programu Experimentální biologie (NMgr.), pro které je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce. V případě jakékoli změny budete včas informováni.

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 se „zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole“!!!


Zpráva PřF UP:
Doporučení k online výuce na PřF od 12. 10. 2020
(pátek 9. říjen 2020, 8:15)

Informace pro studenty posledních ročníků EXBIO a EXBIRO

Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky zůstává tři týdny před státnicemi.

Termín odevzdání BKP práce obajované v červnu je do 1.6.2020 a DP 25.5.2020!   

Práci bude stačit odevzdat v elektronické podobě a informaci o tom dr. jaromíru Mikulíkovi (jaromir.mikulik@upol.cz) s uvedením emailového, případně telefonního kontaktu na vedoucího a navrženého oponenta. Oponent by měl  být schválen prof. Miroslavem Strnadem.

Každý student před výukou, zkouškou nebo konzultací odevzdá vyučujícímu prohlášení o bezinfekčnosti podepsané vždy ke dni, ve který je přítomen na fakultě. Prohlášení o bezinfekčnosti bude k dispozici v listinné podobě na vrátnici budovy PřF, 17. listopadu 1192/12. Je také k dispozici zde (doc | pdf) a student si jej tedy může vytisknout a podepsat v předstihu. Studenti během přítomnosti na fakultě důsledně dodržují pokyny vyučujících.

Bližší informace týkající se výuky na PřF UP v návaznosti na nouzový stav na stránkách Univerzity Palackého.

Postup žádosti studentů, kteří neabsolvovali bakalářské studium Experimentální biologie na PřF UP v Olomouci, o uznání odborné způsobilosti „odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“ podle zákona č. 96/2004 Sb.

Studující jiných bakalářských oborů v prvním ročníku navazujícího studia předloží žádost o uznání předmětů nutných pro výše uvedenou způsobilost. Tuto žádost odevzdá bezprostředně po zápisu na studium k rukám Ing. Jaromíra Mikulíka. Studující bude o dalším postupu informován individuálně.