Pro studenty

Postup žádosti studentů, kteří neabsolvovali bakalářské studium Experimentální biologie na PřF UP v Olomouci, o uznání odborné způsobilosti „odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“ podle zákona č. 96/2004 Sb.

Studující jiných bakalářských oborů v prvním ročníku navazujícího studia předloží žádost o uznání předmětů nutných pro výše uvedenou způsobilost. Tuto žádost odevzdá bezprostředně po zápisu na studium k rukám Ing. Jaromíra Mikulíka. Studující bude o dalším postupu informován individuálně.

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pro absolventy

S nemalým uspokojením můžeme ohlásit, že dne 22. září 2016 bylo Ministerstvem zdravotnictví definitivně potvrzeno, že absolventi magisterského studijního oboru Experimentální biologie v prezenční formě studia, kteří započali studium v ročníku 2014/2015, mohou požádat o zpětné přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků! (Pokračování textu…)

Státní zkoušky bakalářského studia EXBIO – okruhy otázek

Okruhy otázek ke státní zkoušce pro bakalářské studium EXBIO:

 

Státní zkoušky navazujícího studia EXBIO – okruhy otázek

Okruhy otázek ke státní zkoušce pro navazující studium EXBIO:

 

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví 2. listopadu 2015 potvrdilo s konečnou platností, že studenti studijního programu Biologie, studijního oboru Experimentální biologie (prezenční forma studia), kteří splní všechny potřebné požadavky, od akademického roku 2015/16 studiem získají odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

(Pokračování textu…)

Upozornění – Zadání bakalářské práce

Upozorňujeme studenty 3. ročníku EXBIO, kteří tak již neučinili, že musí do konce listopadu odevzdat řádně vyplněné Zadání bakalářské práce!

Bližší informace poskytuje tajemník pro výuku Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D. (jaromir.mikulik@upol.cz)

Srpnové termíny státnic a obhajob

Experimentální biologie:

státní zkoušky magisterské studium – 24.8.2015, 8:00 – 10:00 hod.

obhajoby diplomových prací – 24.8.2015, 10:00 -15:00 hod.

státní zkoušky bakalářské studium – 21.8.2015, 8:00 – 11:00 hod.

obhajoby bakalářských prací – 21.8.2015, 11:00 – 15:00 hod.


Zkoušky i obhajoby se konají v učebně SE-502 v přízemí budovy A, Šlechtitelů 27, Olomouc!

Termín na přijímací zkoušky na doktorandské studium EXBIO

Definitivní termín přijímacích zkoušek na doktorandské studium Experimentální biologie je stanoven na 24. 6. 2015 v 9:00 na učebně SE-502 v areálu PřF, Šlechtitelů 27.