Mikrofotografie a analýza obrazu v biologii (LRR / MIKAN) – výukové materiály

Výuka v ZS 2016-2017 probíhá vždy ve středu (15:30-17:45), případně jinak dle dohody s vyučujícím

Místo: Ústav patologie, dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (5.

Patro)

 

–    zobrazovací systémy v biologii a medicíně (Ing. Uberall, Ústav

patologie LF)

–    analýza obrazu v hematologii + exkurze (dr. Slavík, Hematoonkologická

klinika FN)

–    automatická fenotypizační linka – exkurze  (dr. Humplík, Centrum

regionu Haná PřF)

–    základy fotografie a zpracování obrazu (Mgr. Blahoušek, Laboratoř

růstových regulátorů PřF)

–    práce s (obrazovými) daty, statistika, machine learning (dr. Furst,

Katedra aplikované matematiky PřF)