Steroidy

Vedoucí výzkumného programu: Jana Oklešťková

 

steroidsNaše pracovní skupina se zabývá syntézou a následným studiem biologických a imunologických účinků brassinosteroidů a dalších rostlinných i živočišných steroidů a látek jim příbuzných.

Brassinosteroidy (BRs) patří mezi rostlinné hormony, které ovlivňují řadu důležitých fyziologických a vývojových procesů, jejich koncentrace v rostlinách je ale extrémně nízká (pg/g čerstvé hmoty). Již několik let se věnujeme studiu vztahů mezi strukturou BRs a jejich biologickou aktivitou. Snažíme se vytvořit knihovnu synteticky dostupných BRs a jejich derivátů a pomocí molekulárního modelování do krystalové struktury brassinosteroidního receptoru (BRI1) předpovídat jejich biologickou aktivitu. Tato aktivita je následně ověřována pomocí 2 biotestů: biotest na druhém internodu fazole a biotest na etiolovaných rostlinách hrachu.

Dále se zabýváme studiem cytotoxického účinku BRs a jejich syntetických analog na lidské rakovinné i normální buněčné linie. Bylo zjištěno, že některé BRs mohou inhibovat proliferaci těchto buněk, navozovat apoptózu nebo ovlivňovat buněčný cyklus. Nicméně molekulární mechanismus účinku těchto látek zůstává zatím neznámý.

Angiogeneze, růst nových krevních kapilár, je nezbytná pro vývoj orgánů, ale i pro růst solidních nádorů a metastáz. Antiangiogenní terapie zahrnuje inhibici proteolytických enzymů, které štěpí extracelulární matrix obklopující existující kapiláry, inhibici proliferace endotelových buněk, migrace a navození apoptózy endotelových buněk. Účinné antiangiogenní inhibitory, schopné blokovat růst nádorů, mohou mít potenciál pro vývoj nových generací protinádorových léčiv. Brassinosteroidy a jejich deriváty rovněž inhibují proliferaci, migraci a tvorbu struktur podobným trubičkám lidských endotelových buněk HUVEC (buňky získané z lidského pupečníku).

Vyvíjíme polyklonální a monoklonální protilátky proti různým typům přírodních nízkomolekulárních látek. Protilátky jsou následně využívány pro zlepšení kvantifikace a identifikace těchto látek v rostlinných a živočišných matricích.