Základy imunochemie (LRR / ZICH) – výukové materiály

Mgr. Jana Oklešťková PhD.

Úvod do problematiky, základní terminologie, interakce protilátka-antigen, afinita, avidita, specifita, křížové reakce.
Izolace protilátek, purifikace a charakterizace, monoklonální versus polyklonální protilátky.
Základní imunochemické techniky: aglutinace, hemaglutinace, imunodifúzní metody, imunoelektroforetické metody.
Typy imunoanalýzy a formy uspořádání.
Příprava konjugátů.
Biochemické techniky využívané v imunochemii.
Imunoafinitní chromatografie.
Spojení imunoanalýz se separačními technikami (HPLC, UPLC/MS).
Využití protilátek a imunochemických technik v medicíně, analýzách potravin a životního prostředí. Použití protilátek v cytologii.

Doporučená literatura:

Ferenčík M.: Imunochémia, Alfa Bratislava, 1989.
Johnstone A., Thorpe R.: Immunochemistry in Practice, Blackwell Science, 1996.
Philips T.M.: Analytical Techniques in Immunochemistry, Mercel Dekker inc., 1992.

Požadavky na studenta:

75% úspěšnost u zkoušky