Chemická biologie

Vedoucí Oddělení chemické biologie a genetiky: Karel Doležal

 

Výzkumný program Chemická biologie  bude zahrnovat zejména vývoj nových molekul specificky interagujících s klíčovými proteiny signálních a regulačních drah v  buňce. Tato problematika je na pracovišti Centra dlouhodobě rozvíjena a jejím výsledkem je řada biologicky aktivních, přírodních látek a jejich derivátů, např. topoliny, olomoucin, roskovitin, betuliny, pyratin, chemopreventivní látky a další. První skupina dílčích úkolů bude zaměřena na hledání a vývoj látek zacílených na klíčové buněčné mechanismy jako buněčný cyklus a apoptózu. Tento výzkum bude směřovat k vývoji biomolekul orientovaných na molekulární cíle, které jsou pro vznik nádorových buněk rozhodující. Druhá skupina úkolů bude zaměřena na cílené rostlinné regulátory, modulující fytohormonální status rostlin. Budeme provádět zejména syntézu nových látek klasickou i kombinatorní chemií, izolaci a identifikaci přírodních látek s prokazatelnými enzymově inhibičními, protein-deregulačními, chemopreventivními, růstově-regulačními a obecně biologickými účinky a rovněž modifikace vybraných, vysoce účinných chemických látek s cílem vyvinout inhibitory/aktivátory a (ant)agonisty účinné v mikro- a nanomolárních koncentracích. Součástí tohoto směru bude i vývoj vhodných testů a zavedení jejich použití do rutinního, většinou robotizovaného screeningu stávajících chemických knihoven, přírodních látek, extraktů z rostlin a mikroorganismů a rovněž nově připravovaných derivátů. Připravené sloučeniny budou testovány na biologickou aktivitu v rostlinných biotestech, včetně jejich interakcí s klíčovými enzymy percepce a metabolismu cytokininů fytohormonů. Růstově-regulační vlastnosti nových látek budou testovány pomocí „high-throughput” fenotypizačního systému v normálních a stresových podmínkách a také v polních pokusech na hospodářsky významných plodinách.