Databáze

Databáze publikované ve článku s názvem “How selective are pharmacological inhibitors of cyclin-dependent kinases?” od Radka Jordy, Denisy Hendrychové, Jiřího Vollera, Evy Řezníčkové a Vladimíra Kryštofa

Supplementary Database 1. Seznam komerčně dostupných inhibitorů cyklin-dependentních kinas zahrnující CDK inhibiční data extrahovaná z vědeckých publikací. SMILES a alternativní názvy inhibitorů byly získány z databáze PubChem pomocí „PubChemPy python package“ přístupu.

 

Supplementary Database 2. Přehled selektivity inhibitorů cyklin-dependentních kinas studovaných v tomto článku. Hodnoty  log(IC50) pro každý inhibitor byly rozloženy do intervalu <0,1> z důvodu lepší vizualizace dat a porovnání jednotlivých inhibitorů.