Syntéza přírodních látek

Vedoucí výzkumného programu: Jiří Pospíšil

acidVýzkum je zaměřen na vývoj a aplikaci nových syntetických postupů umožňujících přípravu široké palety rostlinných sekundárních metabolitů, fytohormonů a jejich derivátů. Zejména se věnujeme přípravě a modifikaci sekundárních metabolitů fenylpropanoidového typu biochemicky vycházejících z šikimátové dráhy. Naším záměrem je vyvinout metody přípravy umožňující snadnou a rychlou syntézu jednotlivých fenylpropanoidových monomerů a jejich dimerů – zejména pak látek patřících do třídy lignanů a neolignanů. Umožnění rychlé konstituce knihovny látek tohoto typu nám umožní nejenom rychlou kvalitativní identifikaci těchto biomolekul v rámci metabolomu rostlin, ale budeme moci ohodnotit jejich biologické aktivity bez nezbytnosti další izolace daných látek z přírodních zdrojů.

acidDruhá část našeho výzkumu se zabývá přípravou a modifikací fytohormonů odvozených z kyseliny giberelové. Naším cílem je připravit strukturní deriváty této třídy fytohormonů, které by nám umožnili (a) studovat mechanismus jejich interakce v rámci rostlin, a (b) modifikovat vegetativní cyklus rostlin. Tyto molekuly a jejich deriváty lze totiž potenciálně využít v zemědělství, neboť jejich funkcí je v závislosti na molekulové struktuře stimulace resp. blokace mitózy buněk.