Hybridomové a rekombinantní technologie (LRR / HTRP) – výukové materiály

J. Oklešťková

Imunitní systém. Imunitní odpověď. Imunoglobuliny – struktura, vlastnosti. Genetika a molekulární biologie protilátek. Reakce antigen-protilátka. Imunochemické metody. Charakteristika polyklonálních a monoklonálních protilátek, charakteristika rekombinantních protilátek. Charakteristika antigenu. Volba a příprava antigenu. Vlastnosti haptenů a metody konjugace. Imunisace a možnosti jejího provedení. Izolace a purifikace protilátek a jejich frakcí. Monoklonální protilátky: hybridomová technologie a její teorie. Charakteristika splenocytů, myelomových buněk a hybridomů, princip jejich selekce. Růstová charakteristika hybridomů. Metody selekce hybridomů produkujících protilátky, immunoassays. Uchovávání a manipulace s hybridomy. Produkce monoklonálních protilátek in vitro ve velkém měřítku; biotechnologie; srovnání s metodami in vivo. Rekombinantní protilátky a teorie jejich přípravy; molekulárně biologické principy. Volba expresního systému. Testování vznikajících protilátek. Přednosti a nevýhody. Vzájemné srovnání protilátek, jejich vlastností, náročnosti na experimentální vybavení a finance.

Voet D, Voetová JG (1990) Biochemie. Victoria Publishing, Praha.
Ferenčík M (1989) Imunochémia. ALFA, Bratislava.
McCullough K, Spier RE (1990) Monoclonal antibodies in biotechnology: theoretical and practical aspects. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
HarlowE, Lane D (1988) Antibodies a laboratory manual, Cold Spring harbor Lab. USA.