Základy chemických výpočtů (KBC / ZCHV) – výukové materiály

O. Novák Atomic and molecular weight, nomenclature of inorganic compounds, calculations from chemical formulas and equations. Composition of solutions, percentage and molar concentration, mixing, dilution, oxidation-reduction, pH, buffer. Introduction to the evaluation of analytical results. Kotouček M.: Příklady z analytické chemie, UP Olomouc 1982. Šípek M.: Sbírka příkladů z chemie, SNTL Praha, 1974.