Fyziologie rostlin (LRR / FRP + LRR / FZRSB) – výukové materiály

prof. M. Strnad

Složení rostlinného těla. Cukry, aminokyseliny a bílkoviny, tuky, mastné kyseliny, nukleotidy, význam, hlavní zástupci. Struktura a fyziologie rostlinné buňky. Membrány rostlinné buňky a membránový transport. Stavba membrány. Difúze, osmóza, aktivní transport. Symportové a antiportové pumpy. Pinocytóza, endocytóza, fagocytóza. Vodní provoz rostlin. Příjem, vedení a výdej vody. Kořenový vztlak, gutace. Pohyb vody kapilárou. Vodní napětí a kavitace. Transpirace. Minerální výživa. Mechanismy příjmu živin rostlinou. Esenciální prvky výživy rostlin, makro- a mikroelementy, koloběh, význam. Hydroponie. Heterotrofní výživa. Saprofytismus a parazitismus. Mixotrofní výživa. Mykorhiza. Floémový transport. P- protein a kalóza. Nakládání a vykládání floému. Zdroj a sink. Tlako-proudová hypotéza. Fotosyntéza. Primární a sekundární děje. Pigmenty. Fotofosforylace. Calvinův cyklus. C4 – rostliny. CAM – rostliny. Fotorespirace. Růst a vývoj. Růst. regulátory, mechanismus, přenos. (Auxiny. Cytokininy. Gibereliny. Brasinosteroidy. Kys. abscisová. atd.). Klíčení. Klid semene, typy klíčních rostlin, charakteristika, podmínky. Pohyby rostlin. Fyzikální, vitální, tropismy, nastie, pohyby samovolné. Dormance a senescence. Význam, fyziologické a biochemické změny. Fyziologie nemocné rostliny. Infekce hostitele, etapy. Imunita rostliny a obranné reakce. Fyziologie stresu. Charakteristika, fáze stresu, vliv stresorů, aklimace, faktory. Dýchání. Glykolýza. Krebsův (citrátový) cyklus. Glyoxalátový cyklus. Pentosofosfátový cyklus. Přenos elektronů v dýchacím řetězci a oxidační fosforylace. Celistvost rostlin. Podstata celistvosti, korelace, regenerace orgánů. Transplatace.


Taiz, L., Zeiger, E.: Plant Physiology, The Benjamin Commings Publ.Comp, Inc., 1991
Raven, P.H., Evert, R.F., Eichhorn, S.E.: Biology of Plants, Worth Publishers, 1971
Procházka, S., Macháčková, I., Krekule,J., Šebánek, J.a kol.: Fyziologie rostlin, Academia Praha, 1998

Přednášky z fyziologie rostlin (FRP):

00 – Složení rostlinného těla pdf
01 – Rostlinná buňka, bun. cyklus, tumorogeneze pdf
02 – Membrány pdf
04 – Balance vody v rostlinách pdf
05 – Minerální výživa pdf
07 – Fotosyntéza – světelné reakce pdf
08 – Fotosyntéza – temnostní fáze pdf
10 – Floemový transport pdf
11 – Respirace a metabolismus lipidů pdf
12 – Asimilace minerálních živinpdf
13 – Sekundární metabolismus a obrana pdf
15 – Buněčná stěna pdf
19 – Auxiny pdf
20 – Gibereliny pdf
21 – Cytokininy pdf
22 – Ethylen pdf
23 – Kyselina abscisová pdf
25 – Fyziologie stresu pdf
26 – Klíčení pdf
27 – Pohyby rostlin pdf
28 – Tkáňové kultury a biorytmy pdf

Cvičení z fyziologie rostlin (FZRSB):

Fyziologie stresu pdf
Klíčení pdf
Minerální výživa pdf
Organogeneze in vitro pdf
Ověření interakce vybraných látek s enzymem degradace cytokininů pdf
Percepce CK signálu pdf
Respirace  pdf
Senescence  pdf
Vodní provoz rostlin pdf

Otázky ke zkoušce (2020/2021)

OTAZFYZR2021L.doc (MS Word)

OTAZFYZR2021_ucitele.doc (MS Word)

OTAZFYZR2021_ExBio_BioChem.doc (MS Word)

 

 

Otázky ke zkoušce (2021/2022)

Otázky ke zkoušce z předmětu fyziologie rostlin – léto 2022