Obecná a anorganická chemie pro biology (AFC / OACB) – výukové materiály

K. Doležal

Hmotnost atomů a molekul, názvosloví anorganických sloučenin, určení chemického vzorce, výpočty z chemických rovnic. Složení roztoků (procentová a látková koncentrace), směšování, ředění, oxidačně redukční reakce, pH, tlumivé roztoky. Úvod do hodnocení analytických výsledků.

Kotouček M.: Příklady z analytické chemie, UP Olomouc 1982.
Šípek M.: Sbírka příkladů z chemie, SNTL Praha, 1974