Biochemické a molekulární markery v taxonomii (LRR / BMTSB) – výukové materiály

K. Doležal, M. Valárik

Využití karyologie a cytogenetiky v taxonomii rostlin. Metody studia chromozómů. Základní typy barvení a diferenciální barvení chromozómů. Cytometrie a její využití při stanovení ploidie a velikosti jaderného genomu. Molekulární cytogenetika. Metody fyzické lokalizace sekvencí DNA na chromozómech a v interfázních jádrech.Chemotaxonomie – principy, skupiny látek, zpracování dat. Biochemické a molekulární markery – principy, rozdělení, použití v taxonomiii, in-vitro kulturách, ochraně genofondu atd. Somaklonální variabilita. Polyakrylamidová gelová elektroforéza. Specifické a nespecifické barvení proteinů. Využití metod založených na délkovém polymorfismu restrikčních fragmentů a polymerasové řetězové reakci jako molekulárních markerů. Využití karyologie a cytogenetiky v taxonomii rostlin. Metody studia chromozómů. Základní typy barvení a diferenciální barvení chromozómů. Cytometrie a její využití při stanovení ploidie a velikosti jaderného genomu. Molekulární cytogenetika. Metody fyzické lokalizace sekvencí DNA na chromozómech a v interfázních jádrech.


Šípal, Z., Anzenbacher, P., Peč, P., Pospíšil, J., Růžička, I.: Biochemie. SPN Praha 1992 (ISBN 80-04-21738-2)
Tanksley , D.S., Orton, T.J. (ed): Isozymes in Plant Genetics and Breeding, Part A. Elsevier, Amsterdam – Oxford – New York 1983.
Singh, R.J.: Plant Cytogenetics. CRC Press, Boca Raton, 1993. Wagner, R.P. et al.: Chromosomes. A Synthesis. Wiley-Liss, New York, 1993.

Otázky ke zkoušce