Užitkové rostliny 1 (LRR / UR1) – výukové materiály

I. Doležalová

Rostliny planě rostoucí a pěstované, jejich vztahy, biologická rozmanitost, její význam a ochrana.

Vznik a vývoj kulturních rostlin, genová centra jejich původu, rozdělení kulturních a planě rostoucích rostlin podle způsobu využití.

Genetické zdroje rostlin, jejich význam, konzervační strategie, odrůdy, planě rostoucí druhy, druhy příbuzně zemědělským plodinám, genové pooly, šlechtění a genové manipulace.

Organizace a vybavení genových bank, typy kolekcí, dokumentace, databáze, pasportní a popisná data, klasifikátory, technologie regenerace a uložení položek, sběrové expedice.

Kolekce botanických zahrad.

Metody posuzování genetické variability užívané při charakterizaci genetických zdrojů rostlin, molekulární markery, principy odběru vzorků pro genetické analýzy, metody extrakce DNA.

Ochrana genofondu zemědělských plodin, právní předpisy, instituce, informační systémy.

Ukázky užitkových rostlin, jejich plodů a semen se zaměřením na zeleniny a speciální plodiny.

Exkurze do Botanické zahrady PřF UP, na pracoviště Centra aplikovaného výzkumu genových zdrojů zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., a firmy Florcenter, s.r.o., v Olomouci.

Přednášky (dokumenty PDF)

Z důvodu ochrany autorských práv jsou studijní materiály dostupné pouze studentům, a to výhradně z vnitřní sítě Univerzity Palackého v Olomouci. Na vyžádání lze výjimečně poslat také e-mailem.

01_uvod_biodiverzita.pdf
02_genova_centra_aktualni.pdf
03_gz_narodni_program.pdf
04_genove_banky.pdf
05_klasifikatory.pdf
06_botanicke_zahrady.pdf
07_me-markery.pdf
08_ochrana_fytogenofondu_zp.pdf
09_presentace_pracoviste_cri_kr.pdf