Základy šlechtění rostlin (CRH / ZSR) – výukové materiály

Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. & Ing. Pavel Křenek, Ph.D. 

 1. Význam šlechtění rostlin, historie.
 2. Genetická diverzita, význam, eroze, ochrana, genová centra, genové banky.
 3. Základní šlechtitelské pojmy, charakter a struktura odrůdy.
 4. Šlechtitelské cíle, šlechtění na produkční schopnost a její stabilitu, na jakost, na délku vegetační doby, na odolnost vůči stresům, na vhodnost k technologii pěstování.
 5. Výchozí materiál a tvorba genetické variability, křížení, mutageneze, polyploidizace, biotechnologické postupy.
 6. Výběr, genetická teorie výběru, výběr individuální, hromadný, klonový, techniky výběru.
 7. Křížení, výběr rodičovských komponent, technika výběru, metody křížení, vzdálená hybridizace, překonávání nekřížitelnosti.
 8. Heterózní šlechtění, meziodrůdová a meziliniová hybridizace, zlepšování samoopyleních linií, konvergentní a rekurentní šlechtění, pylová sterilita, heteroze u autogamních rostlin.
 9. Mutační a polyploidní šlechtění, indukce a detekce mutací a polyploidie, somaklonální variabilita, příklady využití.
 10. Šlechtitelské školky. Udržovací šlechtění a množení odrůd. Zkoušení a registrace nových odrůd – zákon č. 219/203 Sb.
 11. Využití genetických markerů a transgenóze ve šlechtění rostlin.
 12. Úvod do speciálního šlechtění nejvýznamnějších plodin.

 

R. Koprna: Šlechtění rostlin – výběr 2022

Křenek Markery MAS šlechtění

L. Ohnoutková: Biotechnologie