Informační zdroje v biologii a medicíně (LRR / IZVB) – výukové materiály

T. Gucký, R. Jorda, I. Chamrád, V. Kryštof, R. Lenobel, L. Szučová, J. Voller, J. Kramara

Z důvodu ochrany autorských práv jsou studijní materiály dostupné pouze studentům, a to výhradně z vnitřní sítě Univerzity Palackého v Olomouci. Na vyžádání lze výjimečně poslat také e-mailem.

Úvod, jak psát text (od nápadu přes rešerši, experimenty až k publikování)
Kryštof 18.2.

Práce s literaturou, databáze (Pubmed, Scopus, WOS …)
Chamrád 25.2.

Zdroje informací o nízkomolekulárních látkách (Scifinder, reaxys, Pubchem)
Gucký 4.3.

Patenty a databáze
Plíhalová 11.3.

Proteinové sekvence, proteomika
Lenobel 18.3.

Strukturní databáze makromolekul, 3D obrázky, práce s Pymolem
Jorda 25.3.
Instalace PyMOL Molecular Graphics System – Sourceforge.net
Instalace PyMOL Molecular Graphics System – ZIP file (12 MB)

Práce se sekvencemi DNA/RNA/protein, blasty, primery
Kramara 1.4.

Práce se sekvencemi DNA/RNA/protein, vyhledávání genů
Kramara 8.4.

Práce se sekvencemi DNA/RNA/protein, fylogenetické stromy
Kramara 15.4.

Funkční genomika, microarrays
Voller 2.4.

Chemoinformatika
Voller 29.4.