Základy imunologie (LRR / ZI) – výukové materiály

Mgr. Jana Oklešťková PhD.

Úvod do problematiky, základní terminologie,historické aspekty, primární a sekundární lymfatické tkáně a orgány, nespecifické mechanismy imunity (fagocytóza, zánět, opsonizace).
Komplementový systém, hlavní histokompatibilní komplex.
Specifická imunita, antigeny, antigenní determinanty, imunoglobuliny, genetický základ tvorby protilátek, B-lymfocyty, T-lymfocytární systém
Typy protilátek (polyklonální, monoklonální, rekombinantní).
Imunologická obrana proti infekci, specifická vakcinace, klasické versus nové trendy.
Autoimunita, Transplantační imunologie.
Imunologie nádorů, protinádorová imunologie.
Klinická imunologie, základní vyšetřovací metody.

Doporučená literatura:

Lochmanová A.: Základy Imunologie, Ostravská univerzita, 2006.
Hořejší V., Bartůňková J.: Základy Imunologie, Triton Praha, 2005.
Roitt I., Delves P., Burton D.: Essential Immunology, Blackwell Publishing, 2006.

Požadavky na studenta:

75% úspěšnost u zkoušky