Molekulární fyziologie

vedoucí výzkumného programu: Martin Fellner

 

Molekulární fyziologieSkupina molekulární fyziologie je součástí Laboratoře růstových regulátorů na Přírodovědecké fakultě Univerzity palackého v Olomouci. Výzkumný program skupiny je zaměřen na porozumění toho, jak světelné a hormonální signální dráhy vzájemně interagují během růstu a vývoje rostlin a v reakcích rostlin k abiotickým stresům. Genetický přístup, kterého skupina využívá, zahrnuje studium mutantů Arabidopsis, rajčete a kukuřice. Jedním z používaných experimentálních systémů je mutant rajčete 7B-1, který se vyznačuje rezistencí k abiotickým stresům, a to specificky na modrém světle. Z tohoto důvodu je mutant 7B-1 považován za velice zajímavý rostlinný model ve studiu účinků světla na schopnost rostlin tolerovat abiotické stresy a v odhalení nových elementů zapojených ve světelných a stresových signálních drahách. Dalším tématem výzkumného programu skupiny je studium úlohy auxin-binding proteinů (ABP1 and ABP4) u kukuřice v růstu a vývoji a ve fotomorfogenezi. Skupina rovněž vyvinula projekt studia procesů, během bor, auxin a světlo vzájemně interagují při kontrole prodlužování hypokotylu Arabidopsis. Skupina Martina Fellnera při své práci používá řadu fyziologických, genetických a molekulárních metod a nové přístupy jako například Next generation sequencing. Skupina intenzivně spolupracuje s dalšími týmy Laboratoře růstových regulátorů.

osobní web Martina Fellnera