Redox-aktivní sloučeniny

Vedoucí výzkumného projektu: Jiří Grúz

 

Výzkum je zaměřen na nízkomolekulární rostlinné metabolity které eliminují volné radikály, ovlivňují redoxní rovnováhu v buňce nebo fungují jako signály pozměněné redoxní rovnováhy. Hlavními cíly jsou (i) identifikace látek spojených s redoxní nerovnováhou, (ii) studium jejich oxidativní transformace a (iii) efektů na rostlinné/živočišné buňky, Studovanými látkami jsou fenolické kyseliny, flavonoidy, lignany, jednoduché fenoly, ubiquinoly, tocopheroly, askorbát, oxylipiny a další oxidační produkty. Identifikace látek spojených s redoxní nerovnováhou spoléhá na necílenou analýzu a následný algoritmický výběr relevantních metabolitů. Zvláštní důraz je kladen na substráty class III peroxidas a tvorbu fenolických dimerů.

Základním nástrojem využívaným pro tento výzkum je LC-MS.

compounds