Oborové praxe studentů Experimentální biologie

 

 

Praxe pro obor bakalářského studia Experimentální biologie je pro studenty povinná. Je možné ji vykonat v jakékoliv instituci, či firmě s výjimkou pracovišť PřF UP. V případě zájmu studentů o získání certifikátu „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“ je nutno praxi absolvovat ve zdravotnických zařízeních! Připravili jsme pro vás nabídku míst, kde bude možno praxi vykonávat (bude dále rozšiřována). Nabízíme praxi na vybraných pracovištích lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Olomouci. Pro každé pracoviště je uvedena níže kontaktní a odpovědná osoba, se kterou je možné odbornou praxi dohodnout.

Praxi je možné vykonávat i na jiném pracovišti medicínského a nemocničního typu (nemocnice, zdravotnické laboratoře, hygienické stanice, soukromé firmy zajištující medicínskou diagnostiku…). V takovém případě, žádáme o včasné zaslání kontaktní adresy pracoviště a osoby, se kterou bude možné Vaší praxi projednat. S uvedeným pracovištěm je nezbytné uzavřít smlouvu o praxi. Finanční podpora pro pracoviště ze strany Laboratoře růstových regulátorů (LRR) je možná.

Pro získání zápočtu je nezbytné připravit krátkou zprávu z odborné praxe (max. 1-2 stránky) a dodat fotodokumentaci (1-2 fotografie). Zprávu necháte podepsat odborným garantem z pracoviště výkonu praxe. Tuto zprávu odevzdáte Ing. Jaromíru Mikulíkovi, Ph.D., který Vám praxi započte.

Studentům bude na pokrytí nákladů praxe poskytnuto jednorázové stipendium ve výši 1.500 Kč za praxi. Praxe jsou uznatelné minimálně v délce 3 týdnů, doporučujeme však absolvovat praxi v délce 4 týdny.

Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D., jaromir.mikulik@upol.cz

Dohody o provedení práce (DPP): Jitka Hansgutová, jitka.hansgutova@upol.cz

Pokud chcete nějaké finanční kompenzace (doprava, ubytování, atd.) obraťte se na Mgr. Evu Henykovou, Ph.D. eva.henykova@upol.cz
Jedná se o omezené množství financí!

 

Domluvenou praxi neprodleně nahlásit J. Mikulíkovi!

 


Dokument ke stažení:

Návrh smlouvy o zajištění odborné praxe studenta (dokument MS Word)


Kontaktní pracoviště:

Ústav mikrobiologie,  LF UP (www)

Lucie Navrátilová, lucie.navratilova@upol.cz

2+2 studenti červen, červenec, srpen

 

Klinika neurologie, LF UP (www)

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., jan.mares@upol.cz; janmaresh@seznam.cz, tel. 588 443 414

Dále: MUDr. Silvia Skalská (tel. 588 443 416) a MUDr. Zuzana Matejčíková (tel. 588 442 219).

Hlásit, že jste od Prof. Strnada!

Onkologická klinika LF Olomouc

 

Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc a LF UP (www)

RNDr. Jiří Lukeš, Jiri.Lukes@fnol.cz

termín: 1.6. – 12.6. 2015;  4 studenti (možno i v květnu dle domluvy)

 

Laboratoř experimentální medicíny, FN Olomouc a LF UP (www)

RNDr.Radek Trojanec, Ph.D., Radek.Trojanec@seznam.cz

2+2 studenty červenec, srpen. Hlásit se u J. Mikulíka!

 

Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP (www)

Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., jan.bouchal@upol.cz, tel. 585639570

 

Ústav lékařské biofyziky, LF UP (www)

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., hana.kolarova@upol.cz , tel. 585632101

 

Ústav soudního lékařství a medicínského práva, FN Olomouc a LF UP (www)

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., peter.ondra@upol.cz, tel. 585639576

 

Onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP (www)

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., bohuslav.melichar@upol.cz, tel. 588444295

 

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP (www)

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., ludek.slavik@upol.cz, tel. 588443293

 

TEVA Opava (www)

Lukáš Dvořák, Lukas.Dvorak@tevapharm.cz

2 studenti v červenci; 2 studenti v srpnu.