Přehled 2023

Přehled 2023

29. – 30. 5. 2023 obhajoby diplomových prací

1. – 3. 6. 2023 SZZ navazující studium

5. – 6. 6. 2023 obhajoby bakalářských prací

7. – 9. 6.2023 SZZ bakalářské studium

6. 6. 2023 přijímací zkoušky na bakalářské studium Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin

12. 6. 2023 přijímací zkoušky na navazujícího studia Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin

23.6. 2023 přijímací zkoušky na doktorské studium Experimentální biologie