Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2021/2022

Zde naleznete témata bakalářských a diplomových prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.


Školitel: Federica Brunoni

diplomová:

 1. Generating transgenic Arabidopsis plants for functional analysis of members of the GH3 family of acyl acids amido synthetases

Školitel: Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

bakalářská:

 1. Interakce modrého světla a aniontových kanálů v růstu a vývoji rostlin (Interaction of blue light and anion channels in plant growth and development)
 2. Regulace akvaporinů modrým světlem prostřednictvím kryptochromových a fototropinových signálních drah (Regulation of aquaporins by blue light via cryptochrome and phototropin signaling pathways)

diplomová:

 1. Vliv modrého světla na toleranci rostlin Arabidopsis k suchu (Influence of blue light on Arabidopsis tolerance to drought)

Školitel: Martin Hudeček

bakalářská/diplomová:

 1. Genotypizace a příprava vícenásobních ENT knockoutových linií Arabidopsis thaliana


Školitel: Mgr. Michal KALETA

bakalářská:

 1. Optimalizace metody pro stanovení oxysterolů

 


Školitel: Doc. RNDr. Petr MLEJNEK, Ph.D.

diplomová:

 1. Mechanismy lékové rezistence u nádorových buněk (pro dva studenty)

 


Školitel:  Mgr. Lukáš Najdekr, Ph.D.

bakalářská:

 1. Metabolické profilování tkáňových extraktů pomocí LC/MS
 2. Srovnávací analýza kávových zrn přístupem metabolického profilování s využitím LC/MS
 3. Analýza omega-3 mastných kyselin v rybích extraktech

diplomová:

 1. Zpracování metabolomických dat s využitím programovacích jazyků R & Python a aplikací Jupyter Notebooks
 2. Vývoj a validace LC/MS metody pro analýzu vitamínů rozpustných v tucích
 3. Vývoj LC/MS metody pro analýzu buněčných kultur s použitím hybridních kolon

Školitel:  Iva Pavlović, Ph.D.

bakalářská:

 1. Discovering biological roles of glucosinolates in Brassicaceae plants

 


Školitel: RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.

bakalářská:

 1. Klonování cytokininových receptorů z Arabidopsis thaliana a příprava expresních vektorů pod kontrolou nativního a konstitutivního promotoru

diplomová:

 1. Analýza signálních sekvencí histidin kinasových receptorů z Arabidopsis thalina a jejich vlivu na lokalizaci receptorů v buňce

Školitel: Pharm.Dr. Jitka ŠIROKÁ, Ph.D.Mgr. Ivan PETŘÍK
bakalářská:

 1. Vývoj metody superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro analýzu kyselých fytohormonů v rostlinném materiálu