Informace ohledně odevzdání závěrečné práce

Vážení studenti.

Informace ohledně odevzdání závěrečné práce.

Výtisky DP nebo BP jsou potřeba dva, v pevné vazbě, logo up být nemusí, tisk jednostranný, nejlépe je práci odevzdat fyzicky J. Mikulíkovi.

Po odevzdání práce získáte zápočet.

Práce musí být nahraná ve stagu. Pouze u prací, které jsou utajené, se práce nahrává po domluvě s J. Mikulíkem. Žádost o utajení práce si vezměte sebou.

U závěrečné práce potřebuji uvést kontakty na vedoucího a oponenta. Jméno, tituly, email a telefon.

Datum nejpozdnějšího odevzdání bakalářské práce je 23.5.2022, diplomové práce 16.5.2022

Zdraví J. Mikulík