Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2020/2021

Zde naleznete témata bakalářských a diplomových prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.

 


 

Školitel: Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D.

bakalářská:

 1. Syntéza nových cytokininových derivátů s potenciální antivirovou aktivitou (Synthesis of the new cytokinin derivatives with potential antiviral activity).

diplomová:

 1. Příprava a biologická aktivita nových cukerných konjugátů cytokininů s antisenescenčním a anti-aging efektem (Preparation and biological activity of the new cytokinin sugar conjugates with antisenescence and anti-aging effect)

 


 

Školitel: Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

bakalářská:

 1. Úloha fytochromového chromoforu v citlivosti semen rajčete k abiotickým stresům (Role of fytochrome chromophore in tomato seed sensitivity to abiotic stress)
 2. Úloha fytochromového chromoforu v regulaci akvaporinů během klíčení semen rajčete (Role of fytochrome chromophore in regulation of aquaporins during tomato seed germination)
 3. Úloha fytochromů a fytochromového chromoforu v regulaci aniontových kanálů během klíčení semen rajčete (Role of phytochromes and fytochrome chromophore in regulation of anion channels during tomato seed germination)
 4. Úloha aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin (Role of anion channels in plant photomorphogenesis)

diplomová:

 1. Vliv modrého světla na otevírání průduchů Arabidopsis během sucha (Influence of blue light on Arabidopsis stomata movement during drought stress)
 2. Úloha světelných signálních drah v toleranci rostlin Arabidopsis k suchu (Role of light signaling in Arabidopsis tolerance to drought)

 


 

Školitel: Mgr. Jakub Hajný

bakalářská/diplomová:

 1. Role sekretovaných peptidů v auxinovém transportu
 2. Identifikace nekodujících RNA regulující auxinový transport

 


 

Školitel:  Mgr. Alena Kadlecová, Ph.D.   – konzultant: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Synthesis of aza-heterocyclic compounds and evaluation of their anthelmintic potency in model nematode Caenorhabditis elegans (Syntéza aza-heterocyklických sloučenin a hodnocení jejich anthelmintické aktivity v modelovém organismu Caenorhabditis elegans)

 


 

Školitel: Mgr. Michal Karady

bakalářská/diplomová:

 1. Stanovení nového rostlinného hormonu melatoninu a jeho metabolitů v rostlinách (Quantification of new phytohormone melatonine and its metabolites in plants) – OBSAZENO
 2. Metabolizmus prekurzorů rostlinného hormonu ethylénu v rostlinách (Metabolism of phytohormone ethylene precursors) – OBSAZENO
 3. Komplexní separace a analýza polyaminů v rostlinách (Complex separation and polyamine analysis in plants) – OBSAZENO

 

 


 

Školitel: Mgr. Radoslav Koprna

bakalářská:

 1. Využití karrikinů pro zvýšení parametrů klíčení a vitality vzcházejících rostlin
 2. Možnosti ovlivnění výnosotvorných prvků obilnin po exogenní aplikaci růstových regulátorů
 3. Cílená podpora odnožování obilnin po aplikaci cytokininových derivátů
 4. Vliv růstových regulátorů na obsah fytohormonů ve vztahu k výnosotvorným parametrům obilnin

diplomová:

 1. Studium změny endogenních fytohormonů po foliární aplikaci růstových stimulátorů u zemědělských plodin
 2. Studium změny endogenních fytohormonů po moření osiva růstovými stimulátory u zemědělských plodin
 3. Zvýšení vitality klíčení semen ve stresových podmínkách po aplikaci růstových regulátorů
 4. Podpora kořenového systému rostlin pomocí aplikace růstových regulátorů

 


 

Školitel: doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.Konzultant: Mgr. Vladimír Skalický

bakalářská/diplomová:

 1. Vliv syntetických regulátorů růstu na homeostázu rostlinných hormonů – OBSAZENO

 


 

Školitel:

Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

bakalářská:

 1. Stanovení steroidních látek v pupenech rostlin využívaných pro gemmoterapii

 


 

Školitel: Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.Konzultant: Mgr. Vladimír Skalický

bakalářská/diplomová:

 1. Izolace chloroplastů a mitochondrií pro profilování rostlinných hormonů – OBSAZENO

 


 

Školitel: Mgr. Radim Simerský, Ph.D.  – konzultant: Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

diplomová:

 1. Afinitní chromatografie pro izolaci protein interagujících s brassinosteroidy. (pozn. časově náročná práce!)

 


 

Školitel: PharmDr. Jitka Široká, Ph.D.Konzultant:  doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Stanovení salicylátů v biologickém materiálu – OBSAZENO

 


 

Školitel: RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D.

diplomová:

 1. Syntéza a biologická aktivita nových chalconů (Synthesis and Biological Activity of Novel Chalcones)

 


 

Školitel: Chao Zhang, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. In-situ visualization of phytohormones in the abiotic stressed Arabidopsis by mass spectrometry imaging

 


 

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Synthesis and biological activity of auxin derivatives (Syntéza a biologická aktivita derivátů auxinů)

 


 

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Synthesis and natural abundance of putative auxin metabolites (Syntéza a přirozený výskyt nových potenciálních metabolitů auxinů)

 


 

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.  – konzultant: Mgr. Alena Kadlecová, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Nature inspired antihelmintics: synthesis and structure-activity relationships (Nová antihelmintika inspirovaná přírodními látkami: syntéza a vztah mezi strukturou a aktivitou)

 


 

Agritech Šumperk  – konzultant za LRR: Mgr. Karel Doležal, Dr.

bakalářská / diplomová:

 1. Aplikace nových růstových regulátorů v procesu regenerace v prašníkových a mikrosporových kulturách
 2. In vitro grafting – metodické postupy u luskovin