Odevzdávání závěrečných prací

Milí studenti,

odevzdávejte, prosím, svázané závěrečné práce v termínu!

Pokud to nestihnete, ozvetě se a nahlaste tuto situaci. Nejzazší termín odevzdání svázané práce je den obhajoby.

Kdo nedonese vytištěnou verzi, tak ho nepřipustíme k obhajobě!

Zápočet bude udělen na základě vložení do stagu a zaslání el. verze závěrečné práce na email dr. Jaromíra Mikulíka s kontakty na vedoucího práce, oponenta práce a Vás.

Děkujeme za pochopení.