Základy imunochemie (LRR / ZICH)

Cíle předmětu (anotace):
Úvod do problematiky, základní terminologie a biochemické techniky využívané v imunochemii.
Požadavky na studenta
80% úspěšnost u písemného testu
Obsah
Úvod do problematiky, základní terminologie, interakce protilátka-antigen, afinita, avidita, specifita, křížové reakce. Izolace protilátek, purifikace a charakterizace, monoklonální versus polyklonální protilátky. Základní imunochemické techniky: aglutinace, hemaglutinace, imunodifúzní metody, imunoelektroforetické metody. Typy imunoanalýzy a formy uspořádání. Příprava konjugátů. Biochemické techniky využívané v imunochemii. Imunoafinitní chromatografie. Spojení imunoanalýz se separačními technikami (HPLC, UPLC/MS). Využití protilátek a imunochemických technik v medicíně, analýzách potravin a životního prostředí. Použití protilátek v cytologii.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Philips, T. M. Analytical Techniques in Immunochemistry. Mercel Dekker inc., 1992.
  • Doporučená: Johnstone, A., Thorpe R. Immunochemistry in Practice. Blackwell Science, 1996.
  • Doporučená: Ferenčík M. Imunochémia. Alfa, Bratislava, 1989.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Příprava na zkoušku

15

Celkem

15

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Základní znalosti z imunologie a biochemie
Získané způsobilosti
Základní znalosti z oblasti imunochemie.Kurs přináší studentům základní poznatky z imunochemie, v úvodu jsou seznámeni se základními vlastnostmi imunoaktivních molekul a s principy jejich reaktivity. Dále je pozornost zaměřena na metody přípravy, izolace, purifikace a charakterizace protilátek. Stěžejní část kursu je věnována imunoanalytickým metodám, a to jak z hlediska metodického, tak interpretačního.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Písemná zkouška