RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vzdělání:
 • 2002 – ukončené vysokoškolské vzdělání – Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor organická chemie
 • 2002 – rigorózní zkouška v oboru organické chemie (RNDr.), Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
 • 2005 – Diplome d’études approfondies (D.E.A. – ekvivalent magisterského titulu) v oboru organické chemie, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgie
 • 2006 – Ph.D. v oboru chemie, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgie
Zaměstnání a praxe:
 • 2002-2006 – stipendium od Rhodia Organics Lt.d., UClouvain, Belgie
 • 2006-2008 – post-doctorátní stipendium, Max-Planck Institute für Kohlforschung, Německo.
 • 2008-2012 – vědecký pracovník v Ústavu kondenzované hmoty a nanotechnologií, UCLouvain, Belgie
 • 2009-2012 – vedoucí pracoviště NMR (součást platform ASM) v Ústavu kondenzované hmoty a nanotechnologií, UCLouvain, Belgie
 • 2012-2013 – vědecký pracovník v Laboratořích Organické syntézy, École polytechnique, Francie.
 • Od 01/09/2013 – vědecký pracovník v Laboratoři Růstových regulatorů, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Od 01/01/2014 – Juniorský vědecký pracovník na Katedře Metabolomiky, Centrum Regionu Haná pro Zemědělský a Biotechnologický výzkum (společné výzkumné centrum Univerzity Palackého a Ústavu Experimentální Botaniky, AV ČR)
 • Od 01/01/2014 – vědecký pracovník na Ústavu Experimentální Botaniky, AV ČR
Mezinárodní zkušenosti:
 • 2001 – výzkumný pobyt v rámci programu Sokrates-Erasmus (3 měsíce) na Université catholique de Louvain, Prof. I. E. Markó, Louvain-la-Neuve, Belgie
 • 2001 – jako Stevensonův výzkumný pracovník (3 měsíce) na University of Missouri, Department of Chemistry, Prof. Kent S. Gates, Columbia (MO), USA
 • 2002-2006 – Ph.D. student (4 roky) na Université catholique de Louvain, Prof. I. E. Markó (Ph.D. školitel), Louvain-la-Neuve, Belgie
 • 2006-2008 – post-doktorský pobyt (2 roky) na Max-Planck Institute für Kohlforschung, Prof. Dr. Alois Fürstner, Mülheim-an-der-Ruhr, Německo
 • 2008-2012 – S.R.-FNRS vědecký pracovník (4 roky) na UClouvain, Institute of condensed matter and nanoscience, Louvain-la-Neuve, Belgie
 • 2012-2013 – CNRS vědecký pracovník (10 měsíců) na École polytechnique, Laboratoř Organické Syntézy, Prof. Samir Z. Zard, Paříž, Francie.
 • 2014 – Visiting researcher (1 měsíc) na Australian National University, Research School of Chemistry, Prof. Lewis N. Mander, Canberra, Austrálie
Výzkumné zaměření:
 • organická syntéza látek přírodního a nepřírodního původu
 • medicinální chemie
 • syntéza a určení sekundárních metabolitů
 • vývoj nových syntetických postupů a metodologií
 • 27 publikovaných (k 21/01/2015) článků a 2 kapitoly v knihách (297 citací, h-index 10), více než 20 zvaných přednášek a konferenčních prezentací
Vyznamenání a ceny:
 • 2014 – Cena Alfreda Badera za Organickou Chemii, Česká společnost chemická, ČR
 • 2014 – Ocenění Outstanding Reviewer od časopisu Tetrahedron Letters (Elsevier)
 • 2012 – Incentive Award od C.G.B.-C.B.B. (mezioborová komise obou Belgických chemiských společností – francouzsky a vlámsky mluvící), Belgie
 • 2012 – JSP Fellow (Juniorský vědecký program) na Bürgenstock Conference, Švácarsko
 • 2009 – Henkel fellow v rámci 59. konference nositelů Nobelových cen zaměřené na Chemii, Lindau, Německo
 • 2008 and 2011 – F.R.S.-FNRS research fellow, Belgie
 • 2006 – Max-Planck Postdoctoral fellow, Germany.
 • 2002 – Rhodia Organics Ph.D. fellow, France
 • 2001 – Stevensonova cena, University of Missouri-Columbia, USA
 • 2000 and 2001 – Cena děkana (dvakrát), Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
 • 1999 – Cena Chemické sekce, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
Významná členství v odborných společnostech:
 • Česká společnost chemická
 • American Chemical Society
 • Société Royal de Chimie (Belgická královská chemická společnost – frankofonní část)
Výuka:
 • Lectures: LRR / ZCHV
 • Seminaries:
 • Laboratory Courses:
 • Other: