Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Vzdělání:
 • 1988 – Ukončeno vysokoškolské vzdělání – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika a chemická fyzika; titul RNDr
 • 1997 – Ukončeno doktorské studium, Université de Paris-Sud XI, Orsay, France; titul Ph.D., obor Buněčná a molekulární fyziologie
 • 2009 – Habilitace v oboru rostlinné fyziologie, Mendlova Univerzita v Brně
Zaměstnání a praxe:
 • 1987 – 1988 – Ústav experimentální botaniky AVČR, Olomouc, asistent
 • 1989 – 1990 – Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský v Olomouci, asistent
 • 1991 – Ústav experimentální botaniky AVČR, Olomouc, asistent
 • Leden 1992 – listopad 1992 – Institut des Sciences du Végétal, CNRS, Gif-sûr-Yvette, France, student
 • Prosinec 1992 – říjen 1993 – Ústav experimentální botaniky AVČR, Olomouc, asistent
 • Listopad 1993 – únor 1997 – Université de Paris-Sud XI in Orsay a Institut des Sciences du Végétal, CNRS, Gif-sûr-Yvette, France, Ph.D. student
 • Březen 1997 – srpen 1997Ústav experimentální botaniky AVČR, Olomouc, asistent
 • Září 1997 – duben 2000 – Department of Biology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, post-doktorand
 • Květen 2000 – červenec 2003 – Department of Botany, University of Washington, Seattle, USA, post-doktorand
 • Srpen 2003 – 2010 – Katedra buněčné biologie a genetiky, PřF UP v Olomouci, odborný asistent
 • Duben 2005 – 2010 – Katedra buněčné biologie a genetiky, PřF UP v Olomouci, odborný asistent, vedoucí Laboratoře molekulární fyziologie
 • Leden 2011 – dosud – Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky, Akademie věd ČR v.v.i., docent, vedoucí Skupiny molekulární fyziologie
Mezinárodní zkušenosti:
 • Leden 1992 – listopad 1992 – CNRS, Institut des Sciences du Végétal, Gif-sûr-Yvette, Francie, Profesor Jean Guern
 • Listopad 1993 – únor 1997 – Université de Paris-Sud XI in Orsay and CNRS, Institut des Sciences du Végétal, Gif-sûr-Yvette,, Francie, Profesor Jean Guern
 • Červen, srpen 1996 – Laboratoř Dr. Alain Vavasseur, Group of Signal Transduction and Osmoregulation, Centre of Nuclear Research Cadarache, St. Paul lez Durance, Francie
 • Září 1997 – duben 2000 – Department of Biology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, Profesor Vipen K. Sawhney
 • Říjen – prosinec 1997 – Laboratoř Raju Datla, Plant Biotechnology Institute, National Research Council of Canada, Saskatoon, Canada
 • Květen 2000 – červenec 2003 – Department of Botany, University of Washington, Seattle, USA, Profesor Elizabeth Van Volkenburgh
 • Prosinec 2002 – červenec 2003 – Department of Botany, University of Washington, Seattle, USA
Výzkumné zaměření:
 • Fyziologie rostlin
 • Rostlinné hormony a světelná signalizace
 • Stresová signalizace
 • Více než 34 článků (28 záznamů na Web of Science; asi 280 citací, h-index 8), 15 zvaných přednášek
Vyznamenání a ceny:
 • 1992 – Stipendium pro EC Training fellowship in Eastern Europe (TEMPUS Program) CNRS, Institut des Sciences du Végétal, Gif-sûr-Yvette, Francie
 • 1993 – Stipendium University of Paris XI (Orsay) a CNRS, Institut des Sciences du Végétal, Gif-sûr-Yvette, France
 • 1997 – Fellowship University of Saskatchewan, Department of Biology, Saskatoon, Canada
 • 2000 – Fellowship University of Washington, Department of Botany, Seattle, USA
Významná členství v odborných společnostech:
 • 1996 – dosud – Federation of European Societies of Plant Biology
 • 1998 – dosud – Canadian Society of Plant Physiologists
 • 1998 – dosud – American Society of Plant Biologists
 • 2002 – dosud – Maize Genetics Cooperation
 • 2003 – dosud – Tomato Genetics Cooperative
 • 2007 – dosud – Society for Plant Neurobiology
 • 2007 – dosud – Česká společnost experimentální biologie rostlin

Výuka:

 • Přednášky: LRR/SFRZ, LRR /MFPSB, LRR/VORF, LRR/RVR, LRR/PMP, LRR/MBR
 • Semináře: LRR/OBSE3, LRR/OBSE4, LRR/POS2
 • Cvičení:
 • Ostatní: