Prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

novak_ondrejVzdělání:
 • 1999    – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Analytická chemie, magisterské studium, dosažený titul Mgr.
 • 2006    – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Botanika, doktorské studium, dosažený titul Ph.D.
Zaměstnání a praxe:
 • 2004-2007 – PřF UP Olomouc, vědecký pracovník
 • 2007-2010 – PřF UP Olomouc, odborný asistent
 • 2008-2010 – ÚEB AV ČR, vědecký pracovník
 • 2010-2012 – Umeå Plant Science Centre, Umeå, Švédsko, postdoc
 • od r. 2013 – Laboratoř růstových regulátorů, PřF UP Olomouc & ÚEB AV ČR, vedoucí skupiny “Cytokinins & Hormonomics“
 • od r. 2014  – Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, vedoucí Oddělení metabolomiky
Mezinárodní zkušenosti:
 • 2002 – 1 týden, Freie Universität Berlin, Institut für Biologie/Angewandte Genetik, Berlín, Německo
 • 2005 – 1 týden, European Center for Mass Spectrometry, Almere, Nizozemí
 • 2007 – 1 týden, Research Centre for Plant Growth and Development, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, J.A.R.
 • 2008 – 1 týden, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, Oviedo, Španělsko
 • od r. 2013 – hostující vědec, Umeå Plant Science Centre, Umeå, Švédsko
Výzkumné zaměření:
 • vývoj nových analytických metod pro kvalitativní i kvantitativní stanovení biologicky aktivních látek metodou kombinující kapalinou chromatografii (LC) s hmotnostní spektrometrií (MS) – cytokininů, kyseliny abscisové a jejich derivátů, fenolických látek, kyseliny jasmonové a jejich derivátů, giberelinů, brasinosteroidů a steroidů.
 • využití nových moderních izolačních technik – zjednodušení extrakčních a purifikačních metod (využívající imunoafinitní chromatografii založenou na polyklonálních a monoklonálních protilátkách).
 • studium metabolismu rostlinných hormonů v normálních a transgenních modelových rostlinách za pomocí in vivo značení v kombinaci s LC-MS technikami.
 • vývoj metod pro hledání a identifikaci nových neznámých biologicky aktivních látek v rostlinách (např. u Arabidopsis thaliana L., Populus x canadensis Moench).
 • přes 150 publikovaných článků ( ≥ 3000 citací, h-index 30 podle Web of Science)
 • prezentace na národních a mezinárodních konferencích (více jak 10 přednášek a 50 abstraktů).
Vyznamenání a ceny:
 • 2003 – Cena Univerzity Palackého v Olomouci za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru Biologie, sekce doktorských prací
 • 2015 – Cena ředitele C. R. Haná 2015, kategorie vědecká publikace
Významná členství v odborných společnostech:
 • Česká společnost experimentální biologie rostlin
 • Federation of European Societies in Plant Biology
 • Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 • Phytochemical Society of Europe
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
 • American Society of Plant Biologists
Výuka:
 • školitel vysokoškolských studentů: 8 diplomových a 4 Ph.D. práce
 • Přednášky: LRR / EMCH1, LRR / EMCH2, LRR / BIOAN
 • Semináře: LRR / EMCH1, LRR / POSE2
 • Laboratorní cvičení: LRR / EMCH2