Mgr. Karel Doležal, DSc.

Vzdělání:
 • 1990 – ukončené vysokoškolské vzdělání – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, obor anorganická chemie, dosažený titul Mgr.
 • 1996 –  ukončeno  doktorské studium, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor molekulární biologie, dosažený titul Dr.
 • 2014 – doktor věd v oboru fyziologie rostlin, AVČR
Zaměstnání a praxe:
 • 1990-1992 – Výzkumný pracovník ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu pícninářském , Troubsko u Brna, Výzkumná stanice Zubří
 • 1992-1996 – doktorské studium, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor molekulární biologie, dosažený titul Dr.
 • 1996 – vědecký pracovník v Laboratoři růstových regulátorů  PřF UP & UEB AV ČR Olomouc
 • 2013 – vedoucí Oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum
Mezinárodní zkušenosti:
 • 1994 – University of Cambridge – 3 měsíční stáž na Department of Plant Sciences, Cambridge, U.K., Dr. D. E. Hanke
 • 1996 – 6 měsíční stáž na na Bayreuth University, Prof. Dr. E.Beck
 • 1997 – 1998 – 1 rok – Goran Sandberg, Swedish Agriculture University Umeå, Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
Výzkumné zaměření:
 • Analytická chemie fytohormonů
 • Organická syntéza heterocyklických sloučenin
 • Hmotnostní spektrometrie
 • přes 145 publikovaných článků (142 odkazů  na Web of Science; ≥ 4000 citací, h-index 32), více jak 150 konferenčních prezentací
 • více jak 65 udělených patentů
Vyznamenání a ceny:
 • 2003 – Prémie Otto Wichterleho
Významná členství v odborných společnostech:
 • Česká chemická společnost
 • Česká společnost experimentální biologie rostlin
 • Česká biotechnologická společnost
 • Phytochemical Society of Europe
Výuka:
 • Přednášky: LRR / CHPB1, LRR / BMTSB
 • Semináře:
 • Cvičení:
 • Jiné: