Mgr. Eva Řezníčková

Vzdělání:
  • 2005 – 2008: bakalářské studium – Molekulární a buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • 2008 – 2010: magisterské studium – Molekulární a buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • od 2010: Ph.D. studium – Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Zaměstnání a praxe:
  • od 2010: Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Mezinárodní zkušenosti:
  • 2010 (1 měsíc), 2012 (3 měsíce): Department of Medicine I, Div.: Institute of Cancer Research, Medical University of Vienna, Vienna, Austria (prof. W. Mikulits)
Výzkumné zaměření:
  • charakterizace účinků nových kinásových inhibitorů
Výuka:
  • Laboratorní cvičení: LRR/BUBCV