Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

Vzdělání:
 • 2001- ukončeno magisterské studium Biologie-Chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2006-  ukončeno doktorské studium, Katedra Botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Disertační práce: Biologická a imunologická aktivita brassinosteroidů
Zaměstnání a praxe:
 • 2004 – Odborný Asistent, Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká Fakulta UP, Olomouc
 • 2012 –   Vědecký pracovník, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc

 

Mezinárodní zkušenosti:
 • 2002 –  IPK Institut, Gatersleben, Německo
 • 2007 – Max Planck Institute for Chemical Ecologie, Jena, Německo
Výzkumné zaměření:
 • Monoklonální a polyklonální protilátky
 • Steroidní látky
 • imunoanalýzy
 • biologická aktivita rostlinných steroidů
Vyznamenání a ceny:
 • 2006 – 1. místo v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru Biologie, sekce doktorských prací, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
Významná členství v odborných společnostech:
 • Česká společnost experimentální biologie rostlin
 • Phytochemical Society of Europe
Výuka:
 • Garant: LRR/ZI, LRR/STL, LRR/ZICH, LRR/HTRP
 • Vyučující: LRR/FZRBS