Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.

Vzdělání:
  • 1992 – ukončené vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola zemědělská v Brně, agronomická fakulta, obor fytotechnický
  • 2005 – ukončené studium Ph.D. oboru botanika na PřF UP v Olomouci
Zaměstnání a praxe:
  • 1992-1997 – odborný pracovník na katedře botaniky PřF UP
  • 1997 – 2005 – asistent na katedře botaniky PřF UP
  • 2005- odborný asistent, Laboratoř růstových regulátorů PřF UP Olomouc
Výzkumné zaměření:
  • rostlinná fyziologie
  • analytika rostlinných hormonů
Výuka:
  • Přednášky: LRR / FZRBF; LRR / FRP; LRR / FZRSB; LRR / EEX; LRR/EXKR; LRR/OBFO
  • Labopratorní kurzy: EEX, EXKR; LRR / FRP; LRR / FZRSB; LRR/EXKR