Steroidní látky (LRR / STL)

Cíle předmětu (anotace):
Živočišné steroidy: struktura, rozdělení, účinky, biosyntéza, metabolismus, signální dráhy. Fytosteroidy: struktura, rozdělení, účinky, biosyntéza, metabolismus, signální dráhy. Možnosti stanovení steroidních látek (imunoanalýzy, imunoafinitní chromatografie, separační metody), využití těchto metod v lidské a veterinární medicíně. Potravinové doplňky na bázi steroidů, problematika zneužívání anabolických steroidů. Protinádorová léčiva na bázi steroidů.
Požadavky na studenta
80% úspěšnost u písemného testu
Obsah
Živočišné steroidy a fytosteroidy: struktura, rozdělení, účinky, biosyntéza, metabolismus, signální dráhy.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Shimada K., et al. GC and HPLC of natural steroids. Journal of Chromatography A, 935, 141-172, 2001.
  • Doporučená: Janeczko A., et al. Mammalian sex hormones in plants. Folia Histochemica et cytobiologica, 43, 71-79, 2005.
  • Doporučená: Zeelen, F.J. Medicinal Chemistry of Steroids. Elsevier, 1990.
  • Doporučená: Asami T., et al. Plant Brassinosteroids Hormones. Vitamins and Hormones, 72, 479-504, 2005.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Příprava na zkoušku

10

Celkem

10

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
základní biologické znalosti, základní znalosti z organické chemie
Získané způsobilosti
Student umí popsat a vysvětlit funci rostlinných a živočišných steroidů.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Písemná zkouška