Mikrofotografie a analýza obrazu v biologii (LRR / MIKAN)

Cíle předmětu (anotace):
Způsoby pořizování obrazových dat v biologii a využití analýzy obrazu.
Požadavky na studenta
80% úspěšnost u kolokvia
Obsah
Způsoby pořizování obrazových dat v biologii a využití analýzy obrazu. Zahrnuje současná dokumentační zařízení, klasické a digitální fotoaparáty, TV a digitální kamery, digitalizace signálu. Makrofotografie a mikrofotografie. Základy počítačové grafiky, software a hardware. Pořizování a archivace obrazových dat, principy manuálního a automatického měření biologických objektů. Předzpracování a zpracování obrazu, binární editor. Základy klasifikace objektů. Mikroskopické techniky světelné, fluorescenční a elektronová mikroskopie.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Harnischmacher, C. Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography. Rocky Nook, 2007.
  • Doporučená: Georges, G. Digitální fotografie: 100 praktických návodů a tipů. Computer Press, 2005.
  • Doporučená: Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Zoner Press, 2006.
  • Doporučená: John C. Russ. The Image Processing Handbook, CRC Press, 2010..
  • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Seznámit se se způsoby pořizování obrazových dat v biologii a analýzy obrazu.
Získané způsobilosti
Znát a vysvětlit: Způsoby pořizování obrazových dat v biologii a využití analýzy obrazu. Zahrnuje současná dokumentační zařízení, klasické a digitální fotoaparáty, TV a digitální kamery, digitalizace signálu. Makrofotografie a mikrofotografie. Základy počítačové grafiky, software a hardware. Pořizování a archivace obrazových dat, principy manuálního a automatického měření biologických objektů. Předzpracování a zpracování obrazu, binární editor. Základy klasifikace objektů. Mikroskopické techniky světelné, fluorescenční a elektronová mikroskopie.
Vyučovací metody
  • Přednášení
  • Demonstrace
Hodnotící metody
  • Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)