Fyziologie rostlin (LRR / FRP + LRR / FZRSB)

Cíle předmětu (anotace):
Seznámit se s vybranými kapitolami z fyziologie rostlin.
Požadavky na studenta
zkouška v rozsahu probírané látky
Obsah
Složení rostlinného těla. Cukry, aminokyseliny a bílkoviny, tuky, mastné kyseliny, nukleotidy, význam, hlavní zástupci. Struktura a fyziologie rostlinné buňky. Membrány rostlinné buňky a membránový transport. Stavba membrány. Difuze, osmóza, aktivní transport. Symportové a antiportové pumpy. Pinocytóza, endocytóza, fagocytóza. Vodní provoz rostlin. Příjem, vedení a výdej vody. Kořenový vztlak, gutace. Pohyb vody kapilárou. Vodní napětí a kavitace. Transpirace. Minerální výživa. Mechanismy příjmu živin rostlinou. Esenciální prvky výživy rostlin,makro – a mikroelementy, koloběh, význam. Hydroponie. Heterotrofní výživa. Saprofytismus a parazitismus. Mixotrofní výživa. Mykorhiza. Floémový transport. P- protein a kalóza. Nakládání a vykládání floému. Zdroj a sink. Tlako-proudová hypotéza. Fotosyntéza. Primární a sekundární děje. Pigmenty. Fotofosforylace. Calvinův cyklus. C4 – rostliny. CAM – rostliny. Fotorespirace. Růst a vývoj. Růst. regulátory, mechanismus, přenos. ( Auxiny. Cytokininy. Gibereliny. Brasinosteroidy. Kys. abscisová. atd.). Klíčení. Klid semene, typy klíčních rostlin, charakteristika, podmínky. Pohyby rostlin. Fyzikální, vitální, tropismy, nastie, pohyby samovolné. Dormance a senescence. Význam, fyziologické a biochemické změny. Fyziologie nemocné rostliny. Infekce hostitele, etapy. Imunita rostliny a obranné reakce. Fyziologie stresu. Charakteristika, fáze stresu, vliv stresorů, aklimace, faktory. Dýchání. Glykolýza. Krebsův (citrátový) cyklus. Glyoxalátový cyklus. Pentosofosfátový cyklus. Přenos elektronů v dýchacím řetězci a oxidační fosforylace. Celistvost rostlin. Podstata celistvosti, korelace, regenerace orgánů. Transplatace.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Procházka, J. Fyziologie rostlin. Academia, Praha, 1998.
  • Doporučená: Taiz, L., Zeiger, E. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publisher, Sunderland, Massachussets., 2006.
  • Doporučená: www.ibotanika.upol.cz.
  • Doporučená: Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústi nad Labem, 2000.
  • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Popsat složení rostlinného těla. – Popsat strukturu a fyziologii rostlinné buňky. – Popsat buněčnou stěnu a vysvětlit její funkci. – Vysvětlit vodní provoz rostlin. – Vysvětlit faktory minerální výživy. – Vysvětlit Fotosyntézu. – Popsat membránu a vysvětlit membránový transport. – Popsat respiraci a metabolismus lipidů. – Vysvětlit růst a vývoj. – Popsat fytochromy a regulaci rostlinného vývoje světlem. – Charakterizovat Auxiny, Cytokininy, Gibereliny, Brasinosteroidy, Kys. abscisovou atd. – Vysvětlit regulaci kvetení.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou