Biologie nádorových buněk (LRR / BNB) – výukové materiály

V. Kryštof

1. Historický úvod a základní pojmy PDF
2. Molekulární podstata karcinogeneze PDF
3. Regulace genové exprese PDF
4. Telomery, senescence a nádorová transformace PDF
5. Buněčný cyklus nádorové buňky PDF
6. Apoptóza PDF
7. Mitogenní signální dráhy a onkogeny PDF
8. Inhibice buněčného růstu a nádorové supresory PDF
9. Nádorové kmenové buňky PDF
10. Metastázování a angiogeneze PDF
11. Metabolismus v nádorové buňce PDF
12. Terapeutické přístupy zavedené a moderní PDF
13. Milníky studia molekulární podstaty vzniku nádorů PDF

 

Z důvodu ochrany autorských práv jsou studijní materiály dostupné pouze studentům, a to výhradně z vnitřní sítě Univerzity Palackého v Olomouci. Na vyžádání lze výjimečně poslat také e-mailem.

 

Literatura pro lekci č. 1
Hannahan D., Weinberg R.A.: The hallmarks of cancer. Cell 100, 57 (2000)
Nature Milestones – Cancer, April 2006
Šmardová J, Šmarda J: Jak vznikají nádory? Universitas, Brno, Masarykova univerzita, (4), 29-37 (2005)

Literatura pro lekci č. 2
Hoeijmakers J.H.J.: Genome maintenance mechanisms for preventing cancer. Nature 411, 366 (2001)
Zhou B.B.S., Elledge S.J.: The DNA damage response: putting checkpoints in perspective. Nature 408, 433 (2000)
Friedberg E.C.: DNA damage and repair. Nature 421, 436 (2003)

Literatura pro lekci č. 3
Jones PA, Baylin SB: The fundamental role of epigenetic events in cancer. Nat. Rev. Genetics 3, 415 (2002)
Esteller M: Relevance of DNA methylation in the management of cancer. Lancet 4, 351 (2003)
Serna IL, Ohkawa Y, Imbalzano AN: Chromatin remodelling in mammalian differentiation: lessons from ATP-dependent remodellers. Nat. Rev. Gen. 7, 461 (2006)

Literatura pro lekci č. 4
Mathon NF, Lloyd AC: Cell senescence and cancer. Nat. Rev. Cancer 1, 203-213 (2001)
Neidle S, Parkinson G: Telomere maintenance as a target for anticancer drug discovery. Nat. Rev. Drug Disc. 1, 383-393 (2002)
Shay JW, Wright WE: Telomerase therapeutics for cancer: challenges and new directions. Nat. Rev. Drug Disc. 5, 577-584 (2006)
Martinez P, Blasco MA: Telomeric and extra-telomeric roles for telomerase and the telomere-binding proteins. Nat. Rev. Cancer 11, 161-176 (2011)

Literatura pro lekci č. 5
Marcos Malumbres and Mariano Barbacid: To cycle or not to cycle: A critical decision in cancer. Nat Rev Cancer 1, 222 (2001)
Bin-Bing S. Zhou and Jiri Bartek: Targeting the checkpoint kinases: Chemosensitisation versus chemoprotection. Nat Rev Cancer 4, 1 (2004)
Geert J. P. L. Kops, Beth A. A. Weaver and Don W. Cleveland: On the road to cancer: Aneuploidy and the mitotic checkpoint. Nat Rev Cancer 5, 773 (2005)
Keiichi I. Nakayama and Keiko Nakayama: Ubiquitin ligases: cell-cycle control and cancer. Nat Rev Cancer 6, 369 (2006)
Malumbres and Barbacid: Cell cycle, CDKs and cancer: a changing paradigm. Nat Rev Cancer 9, 153 (2009)

Literatura pro lekci č. 6
Igney FH, Krammer PH. Death and anti-death: tumour resistance to apoptosis. Nat Rev Cancer 2, 277-88, 2002.
Cory S, Adams JM. The Bcl2 family: regulators of the cellular life-or-death switch. Nat Rev Cancer 2, 647-56, 2002.
Zhivotovski B, Kroemer G: Apoptosis and genomic instability. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 4, 752-762 (2004).

Literatura pro lekci č. 7
Pecorino L: Growth factor signaling and oncogenes. Kapitola v knize Molecular biology of cancer, Oxford University Press (2005).

Literatura pro lekci č. 8
Uldrijan S, Kotala V, Vojtěšek B: Regulace stability a aktivity nádorového supresoru p53. Chem. Listy 96, 145-149 (2002).
Classon M, Harlow E: The retinoblastoma tumour suppressor in development and cancer. Nat Rev Cancer 2, 910-917 (2002).

Literatura pro lekci č. 9
Reya T, Morrison SJ, Clarke MF, Weissman IL: Stem cells, cancer, and cancer stem cells. Nature 414, 105 (2001)
Taipale J, Beachy PA: The Hedgehog and Wnt signalling pathways in cancer. Nature 411, 349 (2001)
Pardal R, Clarke MF, Morrison SJ: Applying the principles of stem-cell biology to cancer. Nat. Rev. Cancer 3, 895 (2003)
Ren R: Mechanisms of BCR-ABL in the pathogenesis of chronic myelogenous leukaemia. Nat. Rev. Cancer 5, 172, (2005)

Literatura pro lekci č. 10
Harris AL. Hypoxia–a key regulatory factor in tumour growth. Nat Rev Cancer. 2002 Jan;2(1):38-47
Hood JD, Cheresh DA. Role of integrins in cell invasion and migration. Nat Rev Cancer. 2002 Feb;2(2):91-100
Bergers G, Benjamin LE. Tumorigenesis and the angiogenic switch. Nat Rev Cancer. 2003 Jun;3(6):401-10
Cavallaro U, Christofori G. Cell adhesion and signalling by cadherins and Ig-CAMs in cancer. Nat Rev Cancer. 2004 Feb;4(2):118-32

Další doporučená literatura

Molecular Biology Of Cancer: Mechanisms, Targets, And Therapeutics
Lauren Pecorino
ISBN 0199264724
Oxford University Press, 2005

Molecular Biology of Cancer
F. Macdonald, C.H.J. Ford, A.G. Casson
ISBN 1859962475
BIOS Scientific Publishers, 2004

Molekulární patologie nádorů
Zdeněk Kolář a kol.
ISBN 80-86297-15-2
Epava, 2003

Obecná patologie nádorového růstu
Aleš Rejthar, Bořivoj Vojtěšek
ISBN 80-247-0238-X
Grada, 2002