Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Na svém zářijovém zasedání, v rámci reakreditace oboru Experimentální biologie, Akreditační komise MŠMT s konečnou platností schválila oprávnění absolventů magisterského studia vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

Zápis Akreditační komise MŠMT 04-2015 (1784 kB)


Pro splnění podmínek získání tohoto oprávnění je ale student povinen absolvovat ve svém studiu předměty, které vyžaduje Ministerstvo zdravotnictví. Mezi těmito jsou jak předměty povinné, tak i některé z předmětů povinně volitelných nebo i předmětů volitelných. Absolvent magisterského studia tak nutně nemusí oprávnění získat, pokud nesplnil tuto podmínku.


 

Pro vaši lepší orientaci uvádíme seznam předmětů vyžadovaných k získání tohoto oprávnění:

Seznam předmětů vyžadovaných k oprávnění ministerstva zdravotnictví


 

Pokud jste na navazující studium Experimentální biologie přestoupili z jiného oboru než je bakalářské studium ExBio na přírodovědecké fakultě UP, můžete požádat o uznání předmětů. které jste již absolvovali.

Žádost o uznání předmětů

Příloha 1 – Výpis předmětů požadovaných k uznání a absolvovaných předmětů