Informace o pracovní povinnosti studentů experimentální biologie v souvislosti s COVID-19

Vážení studenti,

chtěli bychom vás upozornit, že po dobu trvání nouzového stavu mají studenti VŠ ve vybraných studijních programech (včetně studentů 1. a 2. ročníku navazujícího studia oboru Experimentální biologie PřF UP) vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Může se stát, že budete úřady vyzváni k jejich plnění. Základní informace k této povinnosti jsou v příloze. Vysoké školy/fakulty realizující výše uvedené studijní programy musí umožnit studentům plnění pracovní povinnosti (i kdyby se obnovilo vyučování a pracovní povinnost jim trvala).

Studenti jsou povinni uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Berte, prosím, případnou výzvu vážně a považujte ji za jedinečnou možnost zapojit se do řešení současné nelehké situace a přitom získat praktické zkušenosti. Chtěli bychom vás ujistit, že vám v případě kolize s vašimi studijními povinnostmi vyjdeme maximálně vstříc.

Dovolte mi, abychom vám poděkovali za práci a pomoc České republice v této obtížné době.

Za studijní obor EXBIO

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc.

 

Informace o pracovní povinnosti studentů experimentální biologie v souvislosti s COVID-19 – PDF

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19