Informace k průběhu výuky studijního programu Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin.

Vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci v naší zemi budou přednášky a semináře probíhat online, prostřednictvím nástrojů, které jsou k tomuto účelu přístupny pro vyučující i studenty Univerzity Palackého v Olomouci (MS Teams, ZOOM Meeting, MOODLE a BigBlueButton). Konkrétní technické řešení vám předem sdělí vaši vyučující.

Při realizaci výuky online je třeba dodržovat Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení, tj. zejména aby vyučující včas informovali studenty o přechodu předmětu do online výuky a zachovali platný rozvrh pro zimní semestr.

Laboratorní výuka a cvičení po tuto dobu probíhat NEBUDOU!  Výjimkou jsou studenti studijního programu Experimentální biologie (NMgr.), pro které je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce. V případě jakékoli změny budete včas informováni.

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 se „zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole“!!!


Zpráva PřF UP:
Doporučení k online výuce na PřF od 12. 10. 2020
(pátek 9. říjen 2020, 8:15)