Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2019/2020

Zde naleznete témata bakalářských a diplomových prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.

 


 

Školitel: Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

bakalářská:

 1. Receptory modrého světla a jejich úloha v citlivosti semen Arabidopsis k osmotickému stresu (Blue light receptors and their role in sensitivity of Arabidopsis seeds to osmotic stress)
 2. Zapojení světelné signalizace v odpovědích rostlin na osmotický stress (Involvement of light signaling in plant responses to osmotic stress)
 3. Úloha fytochromového chromoforu v citlivosti semen rajčete k abiotickým stresům (Role of fytochrome chromophore in tomato seed sensitivity to abiotic stress)
 4. Fytochromy a jejich úloha v regulaci aniontových kanálů v průběhu klíčení semen (Role of phytochromes in regulation of anion channels during seed germination)
 5. Úloha fotomorfogenních transkripčních faktorů v toleranci semen Arabidopsis k zasolení (Role of photomorphogenic transcription factors in Arabidopsis seed tolerance to salinity)

diplomová:

 1. Vliv zasolení na expresi fototropinů v semenech rajčete (Effect of salinity on phototropin expression in tomato seeds)
 2. Interakce modrého světla a ABA během klíčení semen vystavených stresu zasolením (Cross-talk between blue light and ABA during seed germination under salt stress)

 

 


 

Školitel: Mgr. Michal Karady, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Stanovení a funkce nového rostlinního hormonu melatoninu a jeho metabolitů v rostlinách
 2. Metabolizmus a detekce živočíšních neurotransmiterů v rostlinách
 3. Fytohormonální regulace nativních látek podobných/identických neurotransmiterům v rostlinách
 4. Identifikace a metabolizmus prekurzoru etylenu jako potencionálního nového fytohormonu

 

 


 

Školitel: Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D. (Ústav normální anatomie LF)

diplomová:

 1. Regulace buněčné smrti nádorových buněk
 2. Mnohočetná léková rezistence nádorových buněk
 3. Bioenergetika nádorové buňky

 

 


 

Školitel: doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

bakalářská:

 1. Stanovení camalexinu ve vybraných zástupcích čeledi brukvovitých.  – OBSAZENO

 

 


 

Školitel: Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

bakalářská:

 1. Stanovení obsahu steroidních látek v různých potravinových doplňcích  – OBSAZENO

 

 


 

Školitel: RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.

diplomová:

 1. Studium vakuolárních isoforem cytokinin oxidasy, CKX1 a CKX3, a kompartmentace cytokininů v buňce v Arabidopsis thaliana
  (Study of vacuolar isoforms of cytokinin oxidase, CKX1 and CKX3, and subcellular compartmentation of cytokinins in Arabidopsis thaliana)

 

 


 

Školitel: Doc. RNDr. Lucie Plíhalová, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Příprava a aktivita biologicky aktivních derivátů cytokininů na inertních nosičích – OBSAZENO
 2. Deriváty cytokininů pro kosmetické a biotechnologické využití – OBSAZENO

 

 


 

Školitel: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Vývoj nové generace látek s antileishmaniálními vlastnostmi: Vliv laktonové funkční skupiny  – OBSAZENO
 2. Vývoj nové generace látek s antileishmaniálními vlastnostmi: Vliv velikosti kruhu a substituci na něm  – OBSAZENO
 3. Vývoj nové generace látek s antileishmaniálními vlastnostmi: Vliv fenylsulfonového fragmentu  – OBSAZENO
 4. Příprava pokročilého intermediátu vycházejícího z giberelinu A7 nezbytného k identifikaci struktury neznámého giberelinu  – OBSAZENO
 5. Modifikované rostlinné hormony vycházející z giberelinu A3 a jejich protinádorová aktivita  – OBSAZENO

 

 


 

Školitel: Mgr. Radim Simerský, Ph.D.

bakalářská:

 1. Příprava a charakterizace afinitních matric s deriváty fytohormonů

 


 

Školitel: RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D., Konzultant: Mgr. Jan Buček

diplomová:

 1. Syntéza vybraných izotopicky značených biologicky aktivních heterocyklických sloučenin

 

 


 

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D. / Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Synthesis and natural abundance of putative auxin metabolites (Syntéza a přirozený výskyt nových potenciálních metabolitů auxinu)