Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2018/2019

Zde naleznete témata bakalářských a diplomových prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.

 


 

Školitel: Mgr. Karel Doležal Dr. DSc.  , konzultant: Mgr. Jan Holub, Jan Holub s.r.o. 

diplomová:

 1. Využití nových cytokininových derivátů při mikropropagaci vybraných odrůd drobného ovoce

 


 

Školitel: Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

bakalářská:

 1. Interakce signálních drah fytochromů a abiotických stresů ve fotomorfogenezi rostlin (Cross-talk between phytochrome and abiotic stress signaling in plant photomorphogenesis)
 2. Receptory modrého světla a jejich úloha v citlivosti semen Arabidopsis k osmotickému stresu (Blue light receptors and their role in sensitivity of Arabidopsis seeds to osmotic stress)
 3. Vliv abiotických stresů na fototropické reakce rostlin (Influence of abiotic stress on plant phototropic responses)
 4. Úloha fotomorfogenních transkripčních faktorů v toleranci semen Arabidopsis k zasolení (Role of photomorphogenic transcription factors in Arabidopsis seed tolerance to salinity) 

diplomová:

 1. Interakce signálních drah fytochromů a abiotických stresů ve fotomorfogenezi rostlin(Cross-talk between phytochrome and abiotic stress signaling in plant photomorphogenesis)

 


 

Školitel: Mgr. Eva Hényková, Ph.D.

bakalářská:

 1. Analýza neuroaktivních látek v biologických matricích

 

 


 

Školitel: Mgr. Jan Humplík, Ph.D.

bakalářská:

 1. Využití vzdáleného snímání a automatizované fenotypizace pro hodnocení porostů v maloparcelkových pokusech. (Application of remote sensing and automated phenotyping in analysis of plant growth in field-plot experiments.)

diplomová:

 1. Využití vzdáleného snímání a automatizované fenotypizace pro hodnocení porostů v maloparcelkových pokusech. (Application of remote sensing and automated phenotyping in analysis of plant growth in field-plot experiments.)

 


 

Školitel: Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.

bakalářská:

 1. Využití karrikinů pro zvýšení parametrů klíčení a vitality vzcházejících rostlin
 2. Možnosti ovlivnění výnosotvorných prvků obilnin po exogenní aplikaci růstových regulátorů

diplomová:

 1. Studium změny endogenních fytohormonů po foliární aplikaci růstových stimulátorů u zemědělských plodin
 2. Studium změny endogenních fytohormonů po moření osiva růstovými stimulátory u zemědělských plodin

 


 

Školitel: RNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.

bakalářská:

 1. Syntéza brassinosteroidních konjugátů s cis-platinou a studium jeho biologické aktivity OBSAZENO
 2. Příprava a biologická aktivita brassinosteroidních glukosidů

 


 

Školitel: Mgr. Václav Mik, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Syntéza  a  biologické testování potencionálních léčiv pro terapii pásmové nemoci (jet-lag)  OBSAZENO

 


 

Školitel: doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. , konzultant: Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

bakalářská:

 1. Stanovení camalexinu ve vybraných zástupcích čeledi brukvovitých.

 

 

 


Školitel: Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Příprava nových strigolaktonových mimetik a studium jejich biologické aktivity při klíčení semen parazitických rostlin.
 2. Příprava nových strigolaktonových analog a studium jejich biologické aktivity při klíčení semen parazitických rostlin.

 


 

Školitel: Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.; Mgr. Tomáš Vlčko

bakalářská:

 1. Detekce mutací vyvolaných CRISPR/Cas9 v genu HvABC1
 2. Detekce mutací vyvolaných CRISPR/Cas9 v genu HvABC2
 3. Účinnost selekčních genů při procesu transformace jarního ječmene

diplomová:

 1. Využití CRISPR/Cas9 pro snížení obsahu Hordeinu v zrnu
 2. Editace genomu ječmene zlepšující výrobní proces piva
 3. Studium funkce GA3ox2 na chromozomu 2H u ječmene
 4. Studium funkce GA3ox2 na chromozomu 3H u ječmene

 


 

Školitel: Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.; konzultant: Mgr. Petra Jiroutová

bakalářská:

 1. Studium vlivu exogenní aplikace brassinosteroidů na jejich endogenní hladiny u etiolovaných rostlin hrachu setého – OBSAZENO

 


 

Školitel: Mgr. Lenka Plačková

bakalářská:

 1. Vliv intenzity světla na obsah cytokininů v intaktních rostlinách Arabidopsis  – OBSAZENO

diplomová:

 1. Vliv ročního období na obsah cytokininů v Arabidopsis  – OBSAZENO

 


 

Školitel: Mgr. Jiří Voller, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Vyhledávání látek pro terapii Friedreichovy ataxie
 2. Vyhledávání látek modulujících stres a stárnutí
 3. Vyhledávání látek s nematicidní aktivitou
 4. Studium protektivních mechanismů želvušek

 


 

Školitel: RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jiří Voller, Ph.D.

diplomová:

 1. Syntéza a biologické testování nových cytokininů pro kosmetologii

 


 

Školitel: Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Synthesis, characterization and biological activity of new anti-auxins (Syntéza, charakterizace a biologická aktivita nových anti-auxinů)