Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2017/2018

Most college students use us if they have trouble aiming to finish a a number of demanding educational task, whether it’s producing a research cardstock, an essay on a certain subject, an expression document, a guide review as well as other process. When looking towards custom writing solutions for guide, you will need to think about no matter whether custom writing paper is completely moral and cannot be considered to be unfaithful for getting educational services.

Zde naleznete témata bakalářských a diplomových prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.

 

 


 

Školitel: Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

bakalářská:

 1. Úloha kryptochromů a fototropinů v citlivosti semen rajčete k zasolení (Role of cryptochromes and phototropins in seed sensitivity to salt stress) – OBSAZENO
 2. DIDS-sensitivní aniontové kanály a jejich úloha ve fotomorfogenezi rostlin (DIDS-sensitive anion channels and their role in plant photomorphogenesis) – OBSAZENO
 3. Interakce signálních drah fytochromů a abiotických stresů ve fotomorfogenezi rostlin (Cross-talk between phytochrome and abiotic stress signaling in plant photomorphogenesis) – OBSAZENO
 4. Úloha H+-ATPáz v toleranci klíčení semen k abiotickým stresům (Role of H+-ATPses in seed germination tolerance to abiotic stress) – OBSAZENO
 5. Zapojeni kyseliny abscisové v inhibici klíčení semen modrým světlem (Involvement of abscisic acid in blue light-induced inhibition of seed germination) – OBSAZENO

diplomová:

 1. Regulace exprese genů PHOT1 a PHOT2 v semenech rajčete vlivem světla a abiotických stresů (Expression of PHOT1 and PHOT2 genes in tomato seeds as a function of light and abiotic stress)

 


 

Školitel: Doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Metabolismus cytokininů u sinic (Exprese a funkční analýza genů pravděpodobně zapojených v metabolismu cytokininů u různých sinic) – OBSAZENO

 


 

Školitel: RNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Příprava nových aminokyselinových analogů brassinosteroidů s cytotoxickou aktivitou – OBSAZENO

 


 

Školitel: Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.; Mgr. Andrea Luterová

bakalářská/diplomová:

 1. Design algoritmů pro zpracování metabolomických dat

 


 

Školitel: Mgr. Jiří Voller, Ph.D.

diplomová:

 1. Vyhledávání látek s nematicidní aktivitou
 2. Vyhledávání látek modulujících stárnutí a studium mechanismu jejich účinku
 3. Studium protektivních mechanismů želvušek
 4. Syntéza a biologické testování proléčiv cytoprotektivních cytokininů (Konzultant: Marek Zatloukal)

 


 

Školitel: Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Syntéza a biologická aktivita derivatů kyseliny indol-3-octové (Synthesis and biological activity of indole-3-acetic acid derivatives)
 2. Syntéza a biologická aktivita fluorescenčně značených derivatů kyseliny indol-3-octové (Synthesis and biological activity of fluorescently labeled indole-3-acetic acid derivatives)

 


 

Školitel: RNDr. Lucie Janovská (Navrátilová), Ph.D. – Ústav mikrobiologie, LF UP Olomouc

bakalářská/diplomová:

 1. Mikrobiální kontaminace kontaktních a brýlových čoček – OBSAZENO
 2. Kontaktní čočky a bakteriální biofilm

 


 

Školitel: Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.

diplomová:

 1. Biosyntéza signálních terpenoidních látek v rostlinách

bakalářská/diplomová:

 1. Studium role fytoekdysteroidů v rostlinách