Státní zkoušky navazujícího studia EXBIO – okruhy otázek

Okruhy otázek ke státní zkoušce pro navazující studium EXBIO: