Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.

IMG_3652_up_tn

Vzdělání:
 • 1982 – ukončené vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola zemědělská v Brně, agronomická fakulta, obor fytotechnický
  Téma diplomové práce: Vliv magnetických polí na metabolismus nitrátů rostlinami jarního ječmene.
 • 1988- ukončena interní vědecká aspirantura v Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Praze.
  Téma disertační práce: Vztahy exogenních a endogenních růstových regulátorů během somatické embryogeneze vojtěšky in vitro sledovaných pomocí imunoanalytických metod.
 • 1996 – habilitace v oboru fyziologie rostlin, MZLÚ Brno
 • 2001 – jmenování profesorem na návrh MZLU Brno
Odborná činnost:
 • 1983-1984 – stipendium v Ústavu experimentální botaniky ČSAV, Praha; vývoj biotestů pro studium vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou brasinosteroidů
 • 1984-1988 – interní vědecká aspirantura v ÚEB ČSAV v Olomouci; studium role exogenních růstových regulátorů na metabolismus cytokininů během somatické embryogeneze v buněčné kultuře vojtěšky.
 • 1988 – vědecký pracovník Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Olomouci
 • 1991 – odborný asistent, katedra botaniky PřF UP Olomouc.
 • 1996 – habilitation at Mendel University in Brno
 • 1996 – vedoucí Laboratoře růstových regulátorů – společné pracoviště ÚEB AV ČR a UP
  habilitace v oboru fyziologie rostlin – MZLÚ Brno
 • 2001 – jmenování profesorem na návrh MZLU Brno
 • 2006 – doktor věd v oboru fyziologie rostlin, AV ČR
 • 2012 – 2014 – vicepresident Evropské fytochemické společnosti (PSE)
 • 2014 – 2016 – president PSE
Významné zahraniční stáže a studijní cesty:
 • 1992 – 1988 – 1 měsíc, Halle, NDR, Ústav fyziologie a biochemie rostlin; vývoj imunoanalýz a biotestů, Prof. Dr. Sembdner
 • 1989 – 2 měsíce, Moskva, SSSR, Ústav fyziologie rostlin Akademie věd SSSR, analýza buněčných klonů tabáků na obsah endogenních cytokininů, Prof. Kulaeva.
 • 1990 – 1 měsíc Universita v Bayreuthu, SRN; porovnání ELISA metod pro různé cytokininy, identifikace prvního aromatického cytokininu, Prof. Dr. E. Beck
 • 1991 – 1 měsíc Universita v Bayreuthu a Bochumi, SRN; identifikace nových aromatických cytokininů, Prof. Dr. E. Beck
 • 1992 – 3 měsíce, Universita v Cambridge, Anglie; isolace a identifikace vysoce biologicky aktivních derivátů aromatických cytokininů, Dr. D. E. Hanke
 • 1993 – 3 měsíce Universita v Cambridge, Anglie; isolace a identifikace benzyladeninu a příbuzných metabolitů, Dr. D. E. Hanke
 • 1993 – 1994 – 14 měsíců – prof. H. A. van Onckelen, Department of Biology, University Instelling Antwerpen, Belgie, cytokininy v transgenních rostlinách, HPLC-MS cytokininů
 • 1995 – 2 měsíce – prof. H. A. van Onckelen, Department of Biology, University Instelling Antwerpen, Belgie, cytokininy v transgenních rostlinách, HPLC-MS cytokininů
Oblast odborného zájmu :
 • vývoj nových typů tritiem a jodem značených cytokininů
 • nové typy protilátek proti růstovým regulátorům s vysokým stupněm specifity
 • isolace a identifikace nových skupin fytohormonů
 • studium fyziologických účinků cytokininů a jejich způsobu účinku na molekulární úrovni
 • studium interakce rostlinných hormonů s molekulárními mechanismy buněčného cyklu
 • vývoj inhibitorů cyklin-dependentních kináz
 • regulace exprese rostlinných onkogenů v rostlinách a jejich vliv na metabolismus cytokininů
 • fyziologie cytokininů a vliv stresu (světlo, sucho, atd.)
 • metabolismu a biosyntéza cytokininů
 • geny regulující biosyntézu, metabolismus a transdukci cytokininů, jejich klonování a regulace jejich exprese v rostlinách
 • exprese genů kódujících protilátková vazebná místa v rostlinách
Vyznamenání, čestné ceny a uznání:
 • 1989 – Uznání vlády ČSSR za vývoj imunometody na stanovení cytostatika methotrexátu – člen týmu
 • 1998 – Cena Evropské fytochemické společnosti za identifikaci, analýzy a biochemii aminopurinových fytohormonů
 • 1999 – Cena města Olomouce
 • 2004- Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii vědeckých pracovníků
Členství ve vědeckých společnostech:
Výuka:
 • Přednášky: BOT / PGSFB, LRR / FZRBF, LRR / FRP, BOT / PGSFR, LRR / FZRSB, LRR / MV, LRR / PMP, BOT / PGSEX