Doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Vzdělání:

 • 1996 – ukončení studia oboru Analytická chemie (Mgr.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2002 – ukončení doktorského studia oboru Lékařské biologie (Ph.D.), Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2010 – habilizace v oboru biochemie (docent), Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Zaměstnání a praxe:

 • Od r. 2002 – Laboratoř růstových regulátorů

 

Mezinárodní zkušenosti:

 • 1997 – CRC Cell Transformation Group, Dept. of Biochemistry, University of Dundee, Great Britain (prof. D.P. Lane), 1 měsíc
 • 1998 – Dept. of Genetics and Microbiology, University of Wien, Austria, (dr. L. Bögre), 1 měsíc
 • 2003- Dept. of Biophysics, Faculte de Pharmacie de Marseille, France (prof. V. Peyrot), 1 měsíc
 • 2004- Dept. of Biophysics, Faculte de Pharmacie de Marseille, France (prof. V. Peyrot) , 1 měsíc
 • 2007-2008 – Institute of Cancer Research, Vienna Medical University, Austria (prof. J. Węsierska-Gądek), 10 měsíců

 

Výzkumné zaměření:

 • Syntetické nízkomolekulární inhibitory proteinkinas
 • Biochemie a buněčná biologie, zaměření na fosforylace
 • > 90 odborných prací (>1600 citací, h-index 22)

 

Vyznamenání a ceny:

 • Prix de Pharmacie 2002, cena společnosti AVENTIS a Francouzského velvyslanectví v České republice

 

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost chemická
 • Phytochemical Society of Europe

 

Výuka:

 • Přednášky: LRR/BUCY, LRR/BNB, LRR/IZVB
 • Semináře: LRR/IZVB, LRR/OBSE6, LRR/POSE3, LRR/POSE4
 • Laboratorní cvičení: LRR/BUBVC

 

Granty a projekty:

 • Řešitel nebo spoluřešitel u 11 projektů národních grantových agentur (GAČR, MŠMT, IGA MZ)