Základy imunologie (LRR / ZI)

Cíle předmětu (anotace):
Úvod do problematiky, základní terminologie,historické aspekty, imunitní odpověď, imunitní systém, Klinická imunologie,
Požadavky na studenta
80% úspěšnost u zkoušky
Obsah
Úvod do problematiky, základní terminologie,historické aspekty, primární a sekundární lymfatické tkáně a orgány, nespecifické mechanismy imunity (fagocytóza, zánět, opsonizace). Komplementový systém, hlavní histokompatibilní komplex. Specifická imunita, antigeny, antigenní determinanty, imunoglobuliny, genetický základ tvorby protilátek, B-lymfocyty, T-lymfocytární systém Typy protilátek (polyklonální, monoklonální, rekombinantní). Imunologická obrana proti infekci, specifická vakcinace, klasické versus nové trendy. Autoimunita, Transplantační imunologie. Imunologie nádorů, protinádorová imunologie. Klinická imunologie, základní vyšetřovací metody.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Roitt, I., Delves, P., Burton, D. Essential Immunology. Blackwell Publishing, 2006.
  • Doporučená: Hořejší, V., Bartůňková, J. Základy imunologie. Triton Praha, 2005.
  • Doporučená: Lochmanová, A. Základy Imunologie. Ostravská univerzita, 2006.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku

1

Příprava na zkoušku

20

Příprava na zápočet

1

Celkem

22

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Student by měl získat základní znalosti z oboru imunologie.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou