Základy chemických výpočtů (LRR / ZCHV)

Cíle předmětu (anotace):
Seminář věnovaný základům chemických výpočtů.
Požadavky na studenta
Vypočítat 2/3 příkladů v zápočtovém testu
Obsah
Seminář věnovaný základům chemických výpočtů. Hmotnost atomů a molekul, názvosloví chemických sloučenin, určení chemického vzorce, výpočty z chemických rovnic. Složení roztoků (procentová a látková koncentrace), směšování, ředění, oxidačně redukční reakce, výpočet pH, tlumivé roztoky. Úvod do hodnocení analytických výsledků.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Kameníček J., Šindelář Z., Klečková M. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. UP Olomouc, 2007.
  • Doporučená: Kotouček M. Příklady z analytické chemie. UP Olomouc, 1982.
  • Doporučená: Šípek M. Sbírka příkladů z chemie. SNTL Praha, 1974.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Příprava na zápočet

16
Domácí příprava na výuku

3

Celkem

19

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Určit chemický vzorec. – Vypočítat údaje z chemických rovnic. – Vypočítat složení roztoků a pH. – Vyhodnotit analytické výsledky.
Vyučovací metody
  • Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur)
Hodnotící metody
  • Známkou