Principy a aplikace molekulární biotechnologie (LRR / MBT)

Cíle předmětu (anotace):
Seznámit studenty s nejnovějšími metodami průmyslového, biomedicínského, farmaceutického a zemědělského využití mikrobiálních a buněčných kultur.
Požadavky na studenta
Shodné s obsahem předmětu. Diskuse o jednotlivých tématech.
Obsah
Předmět studia molekulární biotechnologie, vznik a vývoj molekulární biotechnologie. Mikrobiální diverzita a mikroorganismy využívané v biotechnologii. Techniky rekombinantní DNA, principy exprese genů v prokaryotických a eukaryotických buňkách. Velkoobjemová produkce proteinů z rekombinantních mikroorganismů. Produkce terapeutických proteinů a nukleových kyselin, rekombinantní vakcíny. Využití rekombinantních mikroorganismů pro výrobu komerčně významných enzymů, malých biologických molekul, antibiotik a biopolymerů. Mikrobiální insekticidy (toxin bakterie Bacillus thuringiensis, baculoviry). Bioremediace a využití biomasy.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Základní: Glick B.R., Pasternak J.J., Patten Ch. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA, 4th Edition. ASM Press, USA, 2010. ISBN 978-1-55581-498-4..
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Účast na výuce

26
Příprava na zkoušku

40

Celkem

66

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Základní znalosti biochemie a molekulární biologie.
Získané způsobilosti
Schopnost popsat základní principy metod molekulární biotechnologie, popsat podstatu získávání významných průmyslových produktů a terapeutik pomocí geneticky upravených mikroorganismů a buněčných kultur a popsat využití geneticky upravených mikroorganismů pro kontrolu rostlinných hmyzích škůdců, remediace a zpracování biomasy.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou
  • Ústní zkouška